Strukturellt omhändertagande ökar kvaliteten för vård av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige,  men om vi använder vårdkunskapen som finns kan vi minska dödligheten med 40 procent.


Sanofi (Hjärt -och kärlsjukdomar)
Innehållet är framtaget av: Sanofi (Hjärt -och kärlsjukdomar)

Studier och forskning visar att investering i vård och förebyggande åtgärder av hjärt- och kärlsjukdomar ger goda effekter för samhället, både ekonomiskt och i förbättrad livskvalitet.

Som en följd av förbättrade levnadsvillkor, förbättrade utredningar och behandlingar i vården har enligt Folkhälsomyndigheten antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt minskat med 35 procent sedan 2002. 

Enligt statistiken är det samtidigt fortfarande en stor del av de drabbade patienterna som återinsjuknar inom ett år. I den här filmen tittar vi på utmaningarna i eftervården samt vilka åtgärder som krävs av vården, såväl som patienterna, för att fler ska kunna leva ett långt och friskt liv även efter en hjärtinfarkt.

Läs mer om hjärt- och kärlsjukdomar här » 

 


Annons
Annons
Annons