Ökad kvalitet för vård av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men om vi använder den vårdkunskap som finns kan vi minska dödligheten med 40 procent.


Sanofi (Hjärt -och kärlsjukdomar)
Innehållet är framtaget av: Sanofi

Ökad kvalitet för vård av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar

Studier och forskning visar att investering i vård och förebyggande åtgärder av hjärt- och kärlsjukdomar ger goda effekter för samhället, både ekonomiskt och i förbättrad livskvalitet. 

Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt minskat med 35 procent sedan 2002. Detta till följd av förbättrad utredning och behandling i vården samt bättre levnadsvillkor. 

Enligt statistiken är det samtidigt fortfarande en stor del av patienterna som drabbats som återinsjuknar inom ett år. I den här filmen tittar vi på utmaningarna i eftervården samt vilka åtgärder som krävs av vården såväl som patienterna, för att fler ska kunna leva ett långt och friskt liv även efter en hjärtinfarkt.