Hjärtstillestånd - så kan du hjälpa

Dessa instruktioner kan inte ersätta kurser i första hjälpen och återupplivning, utan ska ses som riktlinjer om man hamnar i en situation där en människa plötsligt får hjärtstillestånd.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Steen Jensen, kardiolog och överläkare, Blekingesjukhuset, Karlskrona | Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

 • Inträffar hjärtstillestånd har man bara några få minuter på sig att agera innan det är för sent. Därför är det avgörande att den som hjälper till vet hur situationen ska hanteras.
 • Hjärtmassage och återupplivning är något man måste öva för att det ska vara effektivt.
 • Sådan träning kan fås på kurser i första hjälpen som erbjuds över hela landet, som kvällskurser eller genom olika hjälporganisationer.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Är det hjärtstillestånd?

Personen är medvetslös. Finns andning och/eller puls?

Titta på bröstkorgen. Känn med två fingrar på sidan av strupen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Det finns puls men ingen andning:

 • Detta kan orsakas av kvävning på grund av att något sitter fast i luftröret - undersök munhålan med ett finger.
 • Ge konstgjord andning (se längre ner).
 • Tillkalla hjälp, men fortsätt med konstgjord andning tills den livlöse andas själv igen, eller tills ambulans kommer.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Det finns varken andning eller puls - hjärtstopp

 • Tillkalla hjälp, stanna hos den medvetslöse. Be någon larma 112. Fråga om det finns någon som kan hjärtlungräddning (HLR), om inte:
  &nbsp
  Starta med bröstkompressioner, 30 kompressioner i följd och därefter 2 inblåsningar.
  &nbsp
  Handplacering mitt på bröstet.
 • HLR skall pågå hela tiden.
 • Gör inga uppehåll för kontroll av andning eller puls under pågående HLR.
 • Om ni är två, byt av den som komprimerar efter varje 2 minuters HLR-period.
 • Avsluta HLR först om spontan och normal andning återkommer eller du känner stabil puls.
 • Fortsätt tills ambulansen anländer och tar över, eller tills den medvetslöse återfår andning och puls.
 • Om den medvetslöse börjar andas och får puls men fortfarande är medvetslös, ska hon/han läggas på sidan (stabilt sidoläge) så att slem och eventuell kräkning kan rinna ut ur munnen och inte förhindra andningen.
 • Stanna hos den medvetslöse och kontrollera andning och puls tills ambulansen kommer.

Så ger du&nbspkonstgjord andning

 • Om personen har tandprotes som sitter fast bra, ta då inte bort den. Sitter tandprotesen däremot löst, avlägsna den då. Rensa munnen från eventuellt slem, kräkning eller annat som kan förhindra fri luftpassage från munnen till lungorna.
 • Placera den medvetslöse på rygg.
 • Böj försiktigt huvudet bakåt och dra upp och fram hakan, så att tungan inte blockerar luftvägarna.
 • Blås långsamt genom den medvetslöses öppna mun medan du täpper till näsborrarna.
 • Ge ett normalt andetag som skall ge en synlig höjning av bröstkorgen (0,5-0,6 liter/andetag).
 • En inblåsning skall ta 1 sekund.

Kom ihåg att det enbart är genom utbildning och övning som man lär sig att utföra första hjälpen och hjärtlungräddning (HLR) på ett korrekt sätt.