Frågor och svar om hjärt- och kärlsjukdom 2008

Netdoktors redaktionen har sammanställt några vanliga frågor och svar inom Hjärt- och kärlsjukdomar.

Uppdaterad den: 2008-12-05

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Är det vanligt med dubbelslag?

Hej, jag är en tjej på snart 21 år (160 cm, 54-55 kg), är fysiskt aktiv (tränar hårt 3-5 ggr/vecka). Ibland så känns det som att hjärtat slår dubbelslag vilket är&nbsprätt så obehagligt. Detta sker&nbspofta när jag är förkyld eller på väg att bli. Är det vanligt att det kan bli så? Jag har känt det till och från&nbspunder cirka&nbsptvå år.

Svar
Att hjärtat slår så kallade extraslag är vanligt. Efter ett extraslag kan det bli en kort paus innan nästa hjärtslag kommer och detta slag kan upplevas som extra kraftigt. Det kan av vissa upplevas som obehagligt men är ofarligt. Om du däremot har längre perioder av onormala hjärtrusningar bör ditt sjukhus utreda detta. Som du säkert vet så ska du göra uppehåll i träning och vila om du håller på att bli förkyld eller har en pågående infektion.

Vänliga hälsningar,

Annons
Annons

Anders Albåge
Hjärtkirurg

Efterkontroller efter ballongvidgning?

Hej! Jag har fått gjort en ballongvidgning (kranskärl) hade en 80-procentig förträngning. Min man gjorde den för åtta år sedan. Min fråga är efter att ha sett ett program i tv. Där sades att den stent som sättes in bara håller i 10 år. Hur kollas detta upp?

Svar
En ballongvidgning med stentinläggning håller för all framtid, om vidgningen ger problem sker det inom 3 till 6 månader. Efter 10 år kan nya förändringar uppstå i kranskärlen och då oftast på andra ställen i kärlen. Har din man inga symptom från hjärtat behövs ingen koll. Vid osäkerhet eller symptom kan ett arbetsprov (cykeltest) utföras på en läkarmottagning och då ge svaret på om där är nya problem i kranskärlen.

Annons
Annons

Med vänlig hälsning,

Steen A Jensen
Kardiolog

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Hjärtflimmer

Vad är hjärtflimmer och vad händer när man får det?

Svar
Hjärtflimmer är ojämn hjärtaktivitet, orsakad av att hjärtats normala retledningssystem är permanent eller tillfälligt satt ur funktion. Symptomen som följer ett hjärtflimmer beror på hur snabbt flimmret är. Om flimmret är snabbt kan yrsel, andningsbesvär med andfåddhet uppkomma. När flimmret har en mera normal hastighet är symptomen mera blygsamma och kan då upplevas som lätt nedsatt kondition och tryck i bröstet. Orsaken är att när synkronin i hjärtats retledningssystem sätts ur funktion sänks hjärtats prestationsförmåga med ca. 15-20%. Att det finns ett hjärtflimmer säkerställs med ett EKG på en läkarmottagning, om flimret är intermittent kan en bandspelare kopplad till kroppen fånga hjärtflimmret. Ett hjärtflimmer skall utredas. Behandlingen beror helt på ens ålder, orsaken till hjärtflimmret och samtidigt om det finns andra sjukdomar.

Med vänlig hälsning,

Steen A Jensen
Kardiolog

Syns ett aortaaneurysm på röntgen?

Min mormor avled i aortaaneurysm vid 80-års ålder. Min mamma och moster har det också. I mamma har de hittat något i ev. en propp. Hur stor risk har en sådan operation? Jag undrar också när vi barn bör kontrollera oss. Jag har gjort ultraljud och då hittade de inget. Men jag har syskon och kusiner som inte har gjort det.

Har gjort även datortomografi på magen för att hitta varför jag hade ont i magen. Ser de aortan på den röntgen? Detta har blivit ett stort oroselement för oss.

Svar
Det finns inga belägg för att det är ärftligt att få ett aortaaneurysm. Att man ser thrombmassa i ett aortaaneurysm är helt normalt. Risken vid en operation är svårt att uttala sig om. Risken beror på om där finns andra åkommor som kan påverka operationen, men det är alltid bättre att genomgå en planerad operation, än vänta på en eventuell akut operation. Orsaker till aortaaneurysm är arterioskleros och högt blodtryck. Riskfaktorer som högt kolesterol, rökning samt övervikt bidrar också till utvecklingen av aortaaneurysmet. Så för att undvika att få ett aortaaneurysm gäller det att reducera sina riskfaktorer. När det rör sig om utredningen kan en "vanlig" röntgen avslöja ett aortaaneurysm.

Med vänlig hälsning,

Steen Jensen
Kardiolog, överläkare

Lågt blodtryck

Jag har lågt blodtryck, 100 genom 60 eller hur man nu säger. Jag undrar om det är farligt att dricka alkohol när man har lågt blodtryck? Jag är kvinna, 21 år.

Svar
Angående ditt blodtryck kan man uttrycka det på ett annat sätt. Det är optimalt att ha ett blodtryck under 120 systoliskt och 80 diastoliskt. Problemen vid lågt blodtryck kan vara besvärande yrsel när du resar dig från sittande/liggande ställning till stående. Om inga problem finns har du ett normalt blodtryck. Alkohol kan ge en dilatering av kärlsystemet och på detta sätt få fram ett lägre blodtryck och symptom kan uppstå hos en person med ett "lågt" normalt blodtryck. Någon skillnad på män och kvinnor finns ej i detta sammanhang.

Med vänlig hälsning

Steen A Jensen
Kardiolog

Mitt blodtryck

Mitt blodtryck vid min senaste mätning är 160/43. Är fullt frisk och tränar varje vecka. Har inget obehag från blodtrycket. Vad gör jag? Är 45 år.

Svar
Ett blodtryck på 160/43 mmHg ger inga symptom. Rekommendation för behandling är helt beroende på vilka riskfaktorer som finns utöver det höga blodtrycket. Ett blodtryck under 130/85 mmHg är ett normalt blodtryck.

Medicinsk behandling rekommenderas om ev. livsstilsförändringar ej ger stabilisering av ditt blodtryck. Till riskfaktorer för högt blodtryck räknas hög ålder, rökning, högt kolesterol, diabetes, övervikt samt anhopning av kardiovaskulära sjukdomar i familjen.

Din mätning av blodtrycket visar ett lågt undertryck på 43 mmHg, är detta korrekt, om så bör du göra en ny mätning och om det låga trycket konfirmeras bör du söka en läkare för att säkerställa att du inte har en läckage på din aortaklaff. En läckage på aortaklaffen kan ge ett blodtryck som du beskriver. Om osäkerhet uppstår kan en ultraljudsundersökning på hjärtat ge svar på om allt är normalt.

Med vänlig hälsning

Steen A Jensen
Kardiolog

Varför får man ont i vänster arm vid kärlkramp?

Jag undrar hur det kommer sig att man kan känna smärta i vänstra armen vid angina pectortis..? Har det nått med nerver att göra eller hur fungerar det..?

Svar
Angina pectoris eller kärlkramp är symtom på syrebrist i hjärtmuskeln som typiskt uppstår vid förträngande åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Kärlkrampen beskrivs av patienter oftast som en smärta, tryck eller krampkänsla bakom bröstbenet ("bröstsmärta") och kommer vanligtvis i samband med ansträngning, stress eller födointag. Det finns inga speciella nervtrådar mellan hjärtat och vänster arm, men eftersom de inre organen inte alltid ger symtom från precis det område i kroppen som de sitter, så kan kärlkrampen från hjärtat ibland projiceras till armarna, och då oftast på vänster sida. Smärtan kan också stråla upp mot halsen eller ner i buken. Bröstsmärtor som varar längre tid kan vara ett tecken på hjärtinfarkt och även denna smärta kan på motsvarande sätt stråla ut i vänster arm.

Med vänlig hälsning

Anders Albåge
Överläkare, hjärtkirurg

Hjärtfel

Vad är det för skillnad mellan hjärtflimmer och hjärtfladder?

Svar
Skillnaden på hjärtflimmer och fladder är hastigheten samt utseendet på p-vågorna i hjärtats förmak.

Vid ett flimmer är hastigheten av p-vågarna ojämn och frekvensen obestämbar. Den hjärtfrekvens ett flimmer ger upphov till är oftast mellan 120 till 160 slag per minut.

Vid ett hjärtfladder ses en jämn förmaksfrekvens med en hastighet mellan 250 och 350 slag per minut och hjärtfrekvensen kan variera från normal till över 200 slag pr minut.

Med vänlig hälsning,

Steen A Jensen
Kardiolog

Fråga om blåsljud

Har en son, snart 4 år, som på akutmottagningen fick konstaterat blåsljud på hjärtat. Var på BVC för kontroll 4 dgr senare där man INTE hörde något blåsljud. Är detta möjligt? Ska man gå vidare med utredning eller lita på det senare omdömet?

Svar
Man kan höra blåsljud ibland beroende på vivelbildningar i blodflödet genom hjärtat bara för att hjärtat slår fortare än normalt, som vid feber t ex. Om sedan blåsljudet inte hörs på BVC finns det inget fel i hjärtat och du kan känna dig lugn.

Med vänlig hälsning,

Anders Berg
Barnläkare

Skänkelblock

Jag har varit hos läkare idag pga av att lider av ångest. I samband med detta fick jag göra ett EKG för att hon ville ta prover innan hon skrev ut medicin. Då sa hon att jag hade skänkelblock men att detta var ofarligt. Vad innebär detta? Jag har aldrig gjort EKG innan och är 35 år gammal. I övrigt är jag frisk.

Svar
Att ha ett skänkelblock är helt ofarligt hos i övrigt hjärtfriska personer, det förekommer hos cirka 2&nbspprocent av befolkningen och ger inga symptom. Vid ett skänkelblock i hjärtats retledningssystem aktiveras hjärtmuskel med en obetydlig försening i den del av hjärtat där skänkelblocket finns, och detta är helt utan betydelse för hjärtats funktion. Skänkelblocket är oftast medfött, men kan uppstå senare i livet och kan då oftast ej relateras till någon speciell händelse eller sjukdom.

Steen A Jensen
Kardiolog