Undersökning | Hjärt- & kärlsjukdom

Blodtrycksmätning

De flesta människor har fått sitt blodtryck kontrollerat. Det är en enkel och skonsam undersökning som ger många upplysningar om hjärtats och blodkärlens tillstånd.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Steen Jensen, kardiolog och överläkare, Blekingesjukhuset, Karlskrona

Annons
Annons
Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad mäts vid en blodtrycksmätning?

Blodtryck är det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna. Man mäter både det högsta trycket, övertrycket, och det lägsta, undertrycket, från pulsvågen som bildas när hjärtat drar ihop sig.

  • Övertrycket (systole) är det maximala tryck som bildas i en pulsåder (artär) precis när hjärtat drar ihop sig och pressar ut blodet i ådrorna.
  • Undertrycket (diastole) är det lägsta trycket som blodet utövar på pulsåderns vägg när det strömmar fritt genom en pulsåder.

Hur mäter man blodtrycket?

  • För att få jämförbara blodtrycksvärden för en och samma person är det viktigt att man mäter på samma sätt varje gång, och helst vid samma tidpunkt.
  • Först och främst är det viktigt att du är avslappnad och i vila. Det betyder att du helst ska ta det lugnt tio minuter innan blodtrycket ska mätas.
  • Blodtrycket bör mätas i sittande. Det ska finnas bekvämt stöd för rygg och fötter; armen ska vila bekvämt med överarmen i hjärthöjd. En uppblåsbar blodtrycksmanschett, kopplad till en tryckmätare, placeras runt överarmen.
  • Manschetten blåses upp och du kan känna ett stigande tryck på överarmen.
  • Den som undersöker lyssnar med ett stetoskop i armvecket, medan luften långsamt släpps ut igen.
  • Övertrycket avläses första gången det hörs en puls. Ljudet blir långsamt svagare och till sist försvinner det helt. Undertrycket avläses när pulsljudet inte hörs längre.
  • Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). Ett viloblodtryck som är högre än 140/90 (över-/undertryck) uppfattas i allmänhet som förhöjt.
  • Alkohol- och matintag, rökning, koffein och stress kan höja blodtrycket. Kaffe och rökning bör därför undvikas 30 minuter före mätningen.