Benartärsjukdom – ett tillstånd som måste tas på allvar

Benartärsjukdom – ett tillstånd som måste tas på allvar

Varje år drabbas hela 20 procent av den äldre befolkningen av benartärsjukdom – ett tillstånd som många gånger förknippas med högre dödlighet än en hjärtinfarkt. Men trots att så många påverkas så är kunskapen oroväckande låg, och liv som hade kunnat räddas riskerar gå förlorade.


Innehållet är framtaget av: Bayer

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen och i takt med att befolkningen blir äldre så drabbas allt fler. Även om antalet döda i hjärt- kärlsjukdom per 100 invånare i Sverige minskat de senaste 30 åren så är det fortfarande den sjukdom som tar flest liv. 

Samtidigt som man bara i Sverige räknar med att över 20 procent av alla pensionärer är drabbade, så visar undersökningar att bara 11 procent faktiskt känner till de vanligaste symptomen. Inte minst gäller det benartärsjukdom – en av vår tids mest okända folksjukdomar. Visste du exempelvis att tillståndet enligt forskning ses som farligare än en icke dödlig hjärtinfarkt?

Vad är benartärsjukdom? 

Benartärsjukdom grundar sig nästan alltid i åderförkalkning i de perifera kärlen som framför allt förser benen med blod. Åderförkalkning innebär att fett och kalk ansamlas på insidan av artärerna, vilket i sin tur gör blodkärlen trånga och stela. 

Men även om sjukdomen till en början visar sig i benen, så är det samtidigt ofta ett tecken på att det finns sjukliga förändringar även i andra delar av hjärt–kärlsystemet. Det betyder att benartärsjukdom alltid ska ses som en varningssignal. Åderförkalkning är nämligen den viktigaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar och kan leda till mycket allvarliga tillstånd såsom hjärtinfarkt och stroke.

Checklista för benartärsjukdom »

Så hur vet jag om jag är sjuk? 

För att ha möjlighet att få den hjälp som krävs i tid och undgå allvarliga komplikationer är det viktigt att känna till de mest typiska symptomen. Okunskap kring primära sjukdomstecken bidrar till att många sjuka aldrig söker vård för sina besvär, och mörkertalet bland drabbade är därför stort. 

De vanligaste tecknen när det gäller benartärsjukdom är smärta eller obehag i benen – ofta i samband med fysisk ansträngning. Tyvärr är det inte ovanligt att symptomen mest ses som något som hör till normalt åldrande. Inte som ett tecken på dödlig sjukdom. 

Men även om symptomen kan tyckas triviala så är benartärsjukdom långt ifrån ofarlig.

Samma sak gäller också andra symtom kopplat till hjärt-kärlsjukdom där relativt vanliga tillstånd som illamående, magont eller nacksmärtor misstas för annat än livs-allvarliga sjukdomstecken.

Symptomen kan dessutom variera – både mellan kön och på individnivå. Idag vet man exempelvis att kvinnor relativt ofta inte får de typiskt kända symptomen såsom bröstsmärtor och strålning ut i vänster arm vid hjärtinfarkt. Istället kan det yttra sig som onormal trötthet, och andfåddhet. 

Lev längre med goda vanor

För att minimera risken att drabbas räcker det såklart inte med att bara känna till symptomen. Med en osund livsstil kommer ofta sjukdom som ett brev på posten – inte minst de hjärtrelaterade.

Men som tur är går dåliga ovanor att förändra. De bakomliggande orsakerna till att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, i synnerhet benartärsjukdom är ofta saker som många av oss kan relatera till, som stress, dåliga matvanor och rökning. Även högt blodtryck och kolesterol är starkt kopplat.

Att röra på sig, hålla sig till rätt diet med mycket frukt och grönt och att en gång för alla sluta röka, kan däremot förebygga sjukdom och på så vis leda till ett längre liv.

Läs mer om benartärsjukdom »

November 2019 PP-XAR-SE-0450-1

Annons
Annons
Annons