Undersökning | Hjärt- & kärlsjukdom

Angiografi

Angiografi är en röntgenundersökning, som används för att undersöka artärer (pulsådror) och vener (blodådror).

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

När används angiografi?

Tidigare användes angiografi till många inledande undersökningar av blodkärlens tillstånd. Undersökningen används numera inte så ofta, eftersom andra och mera skonsamma undersökningar kan ge ungefär samma information med färre risker och obehag för patienten. Det handlar bland annat om dopplerundersökningar, datorundersökning och MR-undersökning.

 • Angiografi används ofta när kirurgiska ingrepp övervägs, för att visa en klar bild av blodkärlen.
 • Angiografi kan användas för att ge en överblick över halspulsådrorna och deras förgreningar. Orsaken till slaganfall kan vara att det finns förträngningar på dessa kärl som försörjer hjärnan. Om det visar sig att det finns allvarliga förträngningar på dessa kärl kan angiografi avslöja det och samtidigt bilda underlag för en efterföljande operation av kärlen.
 • Angiografi används dessutom för undersökning av kransartärerna. Om det finns förträngningar eller blockeringar i hjärtats pulsådror används undersökningen för att avslöja dessa och behandlingen anpassas därefter.
 • Slutligen används angiografi för att undersöka tumörer, benens och njurarnas artärer samt aorta (stora kroppspulsådern).

Hur utförs angiografi?

För att man skall kunna ta en röntgenbild måste kontrastvätska sprutas in i de blodkärl som ska undersökas. Vid undersökning av hjärtats kransartärer eller av halspulsådrorna införs en kateter ofta i en artär i ljumsken.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons
 • Innan en kateter införs i en artär får man en spruta med lokalbedövningsmedel i det område där katetern ska föras in.
 • En nål förs in i artären. En lång tunn tråd med avrundad spets förs genom nålen och vidare under röntgengenomlysning till det ställe där kontrasten önskas.
 • När tråden är korrekt placerad dras nålen ut och en kateter förs över tråden till slutstationen.
 • När katetern placerats rätt dras tråden ut ur katetern och man sprutar in kontrastvätska genom katetern. Detta kan utlösa en värmekänsla i området där kontrastvätskan sprutas in. Denna känsla går över inom några sekunder.
 • Sedan är det möjligt att undersöka kärlens tillstånd på en skärm eller en serie röntgenbilder som tagits i snabb följd.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Är angiografi farligt

 • Det finns en liten risk för att man kan vara allergisk mot ämnen i kontrastmedlet. Därför är det viktigt att du berättar om du tidigare har reagerat allergiskt på kontrastvätska.
 • Undersökningen innebär en liten risk för skador på de kärl som katetern förs igenom.
 • Vid graviditet bör man vara uppmärksam på om kontrastmedlet kan skada barnet.
 • Slutligen bör man vara särskilt uppmärksam vid svåra lever-, hjärt- eller njursjukdomar. I dessa fall värderas det av en specialist om det kan ha någon skadlig verkan.
 • Risken för skadeverkningar efter röntgenundersökning är mycket liten. Modern röntgenapparatur är utvecklad för att ta bilder av mycket hög kvalitet vid användning av mycket låga stråldoser.

&nbsp