Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hematologi

Tymom

Tymom är en sällsynt tumör med ursprung från tymus (brässen) i bröstkorgen. I Sverige insjuknar årligen 20–30 personer i tymom.


Uppdaterad den: 2023-11-17
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är ett tymom?

Tymus (i gult) hos vuxen

Tymus är ett organ som sitter i bröstkorgen precis bakom bröstbenet och framför de stora blodkärlen och hjärtat. Tidigt i livet är tymus delvis ansvarigt för immunförsvarets mognad och utveckling. Tymus spelar bland annat en viktig roll i bildandet av det som kallas T-lymfocyter, en cellgrupp som har en viktig roll i immunförsvaret. Tymuskörteln når sin maximala vikt i puberteten och tillbakabildas därefter, men en liten rest finns kvar i vuxen ålder.

Tymom är en sällsynt tumör med ursprung från tymus. I Sverige insjuknar årligen 20–30 personer i tymom. Ålder vid insjuknandet är 40–85 år.

Annons
Annons

Symtom

En del med tymom har inga symtom och tillståndet upptäcks som ett bifynd vid exempelvis lungröntgen. Hos andra kan tymomet trycka på omkringliggande vävnad och orsaka andningsbesvär, sväljningsbesvär, heshet, bröstsmärta eller svullnad i överkroppen.

Vid tymom finns ofta en koppling till andra sjukdomar, till exempel myasthenia gravis, upphörd eller nedsatt bildning (aplasi) av röda blodkroppar, pemfigus, dermatomyosit, systemisk lupus erytematosus, syndrom med otillräcklig sekretion av antidiuretiskt hormon (reglerar vattenomsättningen i kroppen) och immunoglobulinbrist. Ibland finns symtom från dessa, kopplade tillstånd.

Orsak

Tymom har sitt ursprung i restceller av tymus. Tymom är ofta inkapslade tumörer som växer lokalt. I sällsynta fall kan tymom sprida sig och metastasera. Då kallas det för tymuscancer.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med datortomografi över bröstkorgen med kontrastmedel. Kontrastmedlet ges i blodet genom en tunn plastslang (venkateter) som sätts i ett blodkärl i armvecket eller på handen.

Behandling

Tymom opereras bort. Om tumören har spridit sig ges cellgifter (cytostatika) och ibland även strålbehandling. 

Efter behandlingen kontrolleras man med nya undersökningar med datortomografi över bröstkorgen under 10–15 år. Hur ofta man undersöks beror på typen av tumör och hur lång tid det har gått efter behandlingen.

Prognos

Tymom är långsamt växande tumörer. Efter en operation kan det ta minst tio år innan de eventuellt kommer tillbaka. Sjukdomen kan kompliceras om tumören växer in i närliggande organ eller sprider sig till andra delar av kroppen. Strålbehandling kan i vissa fall skada hjärta och lungor.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons