Fakta | Hematologi

Trombocytos

Trombocyter, blodplättar, tillhör blodkropparna i blodet. Trombocyterna spelar en central roll när du blöder genom att de bildar en blodpropp som täpper igen öppningen.

Uppdaterad den: 2013-01-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är trombocytos?

Trombocytos innebär att det finns ett ökat antal trombocyter i blodet. Tillståndet kan vara uttryck för en reaktion på en annan underliggande sjukdom (sekundär trombocytos) eller bero på en okontrollerad produktion av trombocyter i benmärgen (essentiell eller primär trombocytemi). Tillståndet upptäcks ofta av en tillfällighet och det kan vara mycket svårt att skilja mellan sekundär trombocytos och primär trombocytos.

Trombocytos är förhållandevis sällsynt.

Orsak

Reaktiv (sekundär) trombocytos

Detta är den klart vanligaste orsaken till trombocytos och utgör 80–90 % av fallen. De vanligaste underliggande orsakerna är vävnadsskada till följd av större kirurgiska ingrepp, infektion, cancer, kronisk inflammation och i vissa fall reaktion på ett läkemedel.

Annons
Annons

Primär trombocytemi

Tillståndet kan jämföras med leukemi där de vita blodkropparna förökar sig okontrollerat i benmärgen. Vid trombocytemi sker samma sak med trombocyterna.

Diagnos

Sekundär trombocytos upptäcks som regel av en tillfällighet genom att man uppmäter en ökad förekomst av trombocyter i blodet. Tillståndet leder så gott som aldrig till komplikationer.

Primär trombocytemi kan ge komplikationer i form av blödning och blodpropp – särskilt hos äldre med andra riskfaktorer. Även om det verkar ologiskt, är blödningsrisken förhöjd vid extrem trombocytos (> 1,5 miljoner blodplättar per mm). Nedsatt cirkulation i fingrar och tår är typiskt. En kroppsundersökning kan visa normala resultat. Hos vissa kan det dock förekomma lokal värmeökning, blåfärgad hud (cyanos), blödning och ett spräckligt, rött utslag på angripna platser.

Annons
Annons

Blodprov är viktiga i utredningen av tillståndet. Vid sekundär trombocytos kan det vara aktuellt att genomföra andra undersökningar för att klargöra vad som är den underliggande orsaken.

Behandling

Det är avgörande för behandlingen att kunna skilja mellan sekundär trombocytos och primär trombocytemi.

Sekundär trombocytos

Dessa patienter behöver inte behandling som reducerar mängden blodplättar eller som begränsar risken för blodproppsbildning. Detta beror på att det onormala antalet blodplättar inte ökar risken för blodproppssjukdom (tromboemboli). Eventuellt kan det vara aktuellt att behandla den underliggande orsaken till trombocytosen.

Primär trombocytemi

Vid detta tillstånd kan behandling med mediciner som reducerar mängden blodplättar i blodet vara nödvändigt. Eftersom det även föreligger ökad risk för blodpropp måste behandling ges som minskar risken för blodproppssjukdom.

Alla patienter med primär trombocytemi och färre än 1 000 x 10/l blodplättar bör sannolikt få acetylsalicylsyra 75–100 mg/dag. Acetylsalicylsyra har god effekt särskilt på den nedsatta cirkulationen som kan förekomma i till exempel fingrar och tår. Vid allvarligare sjukdom börjar man med mediciner som reducerar mängden blodplättar i blodet.

Prognos

Prognosen vid sekundär trombocytos beror på den underliggande sjukdomen, trombocytosen i sig medför inga komplikationer. Vid primär trombocytemi kan det uppstå komplikationer som blödning, blodpropp, nedsatt cirkulation i till exempel händer och fötter och stroke. Tidig behandling förbättrar utsikterna.