Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hematologi

Neutropeni

Neutropeni innebär ett lågt antal neutrofila granulocyter i blodet. Neutrofila granulocyter är de vanligaste vita blodkropparna i kroppens immunförsvar och  neutropeni medför därför risk för infektioner.  Tillståndet kan uppstå i olika grad på grund av många olika orsaker.


Publicerad den: 2022-08-18

Annons

Vad är neutropeni?

Neutropeni innebär ett lågt antal neutrofila granulocyter, neutrofiler, i blodet. Neutrofilen är den vanligaste och mest betydande vita blodkroppen i vårt immunförsvar och låga värden medför risk för infektioner.

Neutrofilerna bildas i benmärgen och mognar därefter genom olika stadier. Omsättningen är snabb och hos en vuxen bildas cirka en miljon neutrofiler per sekund.

Annons
Annons

Symtom

Neutropeni ger i sig inga specifika symtom men medför ofta infektionskänslighet då immunförsvaret försvagas. Neutropeni kan också vara en del av en sjukdomsbild som medför andra symtom. En del blodsjukdomar som ger neutropeni påverkar till exempel även röda blodkroppar och blodplättar med blodbrist (anemi) och blödningsbenägenhet som följd.

Orsak

Orsaken till neutropeni kan vara sjukdomar som är medfödda eller uppkommer senare i livet. Medfödd neutropeni är sällsynt och upptäcks ofta tidigt i livet. De vanligaste orsakerna till neutropeni som inte är medfödd eller del av en annan sjukdom är infektion och läkemedelsreaktion. 

Kroppens eget immunförsvar kan orsaka skada på neutrofiler med autoantikroppar (antikroppar mot egen vävnad) vid autoimmuna reaktioner.

Som följd av infektionsjukdomar, överkonsumtion av alkohol, näringsbrist eller läkemedel kan produktionen i benmärgen och mognaden av neutrofilerna hämmas. Det är vanligt med neutropeni vid cytostatikabehandling vid behandling av cancer.

Annons
Annons

Diagnos

Neutropeni upptäcks genom blodprov och analys av vita blodkroppar.

Behandling av neutropeni

Behandlingen beror av vad som orsakat neutropeni. Om infektion uppstår riktas behandlingen mot den. Det är viktigt med tidig behandling då infektionssjukdomar kan få ett allvarligare förlopp då immunförsvaret är försvagat.

I vissa specifika allvarligare fall ges transfusion av granulocyter eller G-CSF, granulocytstimulerande faktor, ett protein som stimulerar bildningen av vita blodkroppar.

Prognos

Prognosen beror av orsaken till och graden av neutropenin. Neutropeni som läkemedelsbiverkan eller efter infektion är oftast övergående. I mer sällsynta fall är neutropeni del av en allvarlig blodsjukdom som blodcancer men neutropeni av annan orsak innebär i regel ingen ökad risk för cancer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.