Start
Gör testet Resultat från testet Behandlande läkare Vanliga frågor

Nattkissning och sängvätning

Nokturi (nattkissning)

Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa, och där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn. Det är en av de vanligaste orsakerna till störd och splittrad nattsömn och förekommer i alla åldersgrupper och ökar med stigande ålder. Både män och kvinnor är drabbade och mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.

Ofta sker det första uppvaknandet redan efter ett par timmars sömn, det vill säga under den viktiga djupsömnen då kroppens återhämtning sker.

Sömnen är viktig för vårt välbefinnande och är involverad i flera viktiga funktioner, såsom blodsockerbalans och immunförsvar. Följderna av sömnbrist kan bland annat leda till sänkt livskvalitet, med trötthet och nedstämdhet samt sämre hälsa. Nokturi kan försämra prestationsförmågan för personer i arbetsför ålder samt kan leda till skador genom olycksfall – både på arbetet, i trafiken och i hemmet. Det sistnämnda gäller inte minst för äldre.

Enures (sängvätning)

Enures är vanligt i unga år; ungefär var femte femåring och var tionde sjuåring kissar i sängen. De flesta barn blir torra (slutar kissa på sig) vid två-tre års ålder, i regel först på dagen och därefter även på natten. När ett barn efter fyra års ålder fortfarande kissar på sig i sömnen, kallas det för enures (som är den medicinska termen för sängvätning). Enures brukar dock inte ses som ett problem före sex års ålder.

I tonåren förekommer sängvätning hos en till två procent. Det är lika vanligt i alla kulturer och samhällsgrupper och både pojkar och flickor är drabbade, men bland pojkar är det något vanligare.

Enures beror i de allra flesta fall på kroppsliga orsaker och är ofta ärftligt. Gamla föreställningar om att den orsakas av psykiska problem eller felaktig uppfostran stämmer inte. Däremot kan sängvätningen på sikt utvecklas till att även bli en psykisk belastning.

Av den anledningen är det viktigt att övertyga barnet som kissar på sig att det inte är hans/hennes fel för att avlasta från skuld- och skamkänslor. Det är också viktigt att barnet inte begränsar sina sociala aktiviteter på grund av sin enures.

HarDuNattkissat.se

 

Med upplysningskampanjen HarDuNattkissat.se hoppas Netdoktor på att sprida kunskap om både nokturi och enures genom att belysa följande frågeställningar om tillstånden:

Kampanjen vänder sig till såväl personer med nokturi som föräldrar till sängvätande barn – men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade.

Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest samt ett antal informationsmejl till intresserade deltagare. Testet och de uppföljande mejlen skall öka deltagarnas förståelse för nokturi och/eller enures, bland annat vad gäller konsekvenser och behandlingsmöjligheter.

Innehållet på HarDuNattkissat.se är framtaget av Netdoktor och granskat av docent Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (nokturi) och docent Tryggve Nevéus, överläkare i pediatrik vid Akademiska Barnsjukhuset Uppsala (enures).

Upplysningskampanjen stöds av ett ovillkorat ekonomiskt bidrag från Ferring Läkemedel AB. Copyright Netdoktor.se AB 2012.

Tipsa en vän om denna sida

Skicka