Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Urinläckage under graviditeten


Uppdaterad den: 2018-11-19

Annons

Vad är urinläckage under graviditeten?

Ofrivilligt urinläckage kallas på läkarspråk urininkontinens. Detta är ett förhållandevis vanligt besvär som kan uppstå hos kvinnor under graviditeten, i anslutning till eller efter förlossningen. 

Urinläckage

Man skiljer på två huvudtyper av urinläckage: 

I en studie av 43 279 gravida var förekomsten av urinläckage bland förstagångsföderskorna 15 % före graviditeten och 48 % i graviditetsvecka 30. Bland kvinnor som hade fött barn tidigare var förekomsten 26 % före graviditeten och 58 % i graviditetsvecka 30.

Efter förlossningen uppstår urinläckage hos upp till var fjärde kvinna. En annan studie som omfattade 12 679 förstagångsföderskor som inte hade läckagebesvär före graviditeten, fann att 21 % fick läckage för första gången efter förlossningen.

Trängningsinkontinens utgjorde i en av studierna beskrivna ovan 8 % av fallen, medan en blandning av ansträngnings- och trängningsinkontinens (så kallad "blandinkontinens") utgjorde 28 %.

Annons
Annons

Symtom

De flesta kvinnor som upplever urinläckage under graviditeten har bara lindriga besvär. De läcker bara några droppar urin, några få gånger i månaden. Det är bara ett fåtal kvinnor som tycker att de behöver söka vård för sitt problem. Bland kvinnor som upplever urinläckage under eller efter graviditet, läcker endast 3–4 % stora mängder urin varje dag.

Ansträngningsinkontinens innebär att lite urin läcker ut vid ökat tryck mot urinblåsan.

Läckage kan uppstå när kvinnan:

 • Hoppar
 • Springer
 • Hostar
 • Nyser
 • Skrattar

Trängningsinkontinens innebär händelser av plötslig och stark trängning (behov) att kissa, som är svårt att hålla tillbaka. Detta kan leda till att större mängder urin läcker ut.

Orsak

Ansträngningsinkontinens är ofta en följd av försvagad eller skadad bäckenbotten, eller tryck mot bäckenbotten.

Trängningsinkontinens orsakas troligen av en överaktivitet i blåsmuskeln, en obalans mellan signalerna från urinblåsan till hjärnan och därmed upplevda trängningar eller på grund av att en minimal mängd urin läcker ut i urinröret som signalerar ett behov av att kissa.

Risken för urinläckage ökar med ålder och med kvinnans vikt och BMI. Vaginal förlossning, särskilt med stora barn, ökar risken. Större bristningar i slidan eller mellangården bakåt mot ändtarmen leder oftare till läckage. Kvinnor med urinläckage före graviditeten löper större risk för läckage även under graviditeten.

Viktnedgång efter graviditeten har betydelse. I studier har man sett att i fall där vikten före graviditeten inte återtagits inom sex månader efter förlossningen ökar risken för urinläckage. En övergående viktökning under graviditeten verkar emellertid inte vara någon riskfaktor för senare urinläckage.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen är lätt att ställa. Besvärens svårighetsgrad kartläggs utifrån följande upplysningar:

 • Hur ofta är det läckage (varje dag, vecka, mer sällan)?
 • Hur mycket urin (droppar, större mängder)?
 • Hur besvärande är det? Måste alltid binda användas på grund av besvären? Är det ett hygieniskt problem i vardagen?

För att klargöra behov av eventuella åtgärder är det viktigt att gå igenom tidigare graviditeter, samt eventuella läckageproblem. Var förlossningarna vaginala, blev det större sprickor på grund av förlossningen, ålder och vikt, tidigare urinläckage? Tidigare bäckenbottenträning?

Vid undersökningen bedömer barnmorskan eller läkaren om det finns tecken på framfall. Styrkan hos bäckenbotten kan också bedömas vid en gynekologisk undersökning. Vanligen behövs inga ytterligare undersökningar.

Behandling

Ansträngningsinkontinens

Bäckenbottenträning och knipövningar är alltid första behandling under graviditet och efter förlossning. Knipövningar rekommenderas alla gravida eftersom det har dokumenterat god effekt på ansträngningsinkontinens.

Följande moment ingår i knipövningen:

 • Knip 8–12 gånger med maximal intensitet.
 • Knipet ska vara i 6–8 sekunder.
 • Knip ytterligare totalt 3–4 gånger i slutet av varje knip.
 • Pausa sex sekunder mellan varje knipövning.
 • Upprepa övningen tre gånger om dagen.
 • Bäst resultat uppnås om bäckenbottenträningen görs under cirka sex månader.

Förebyggande knipövningar i samband med graviditeten kan minska läckagebesvären efter födseln med cirka 30 %. Kvinnor kan eventuellt hänvisas till fysioterapeut för hjälp med bäckenbottenträning. 

Viktminskning efter förlossningen minskar förekomsten av urinläckage sex månader efter förlossningen med 2,3 % per kg viktminskning. 

Inkontinensskydd kan användas och kan då skrivas ut på recept som kostnadsfritt hjälpmedel.

Trängningsinkontinens

Blåsträning är den rekommenderade behandlingen vid trängningsinkontinens. Målsättningen är att man ska kunna låta bli att kissa under 2,5–3 timmar. Träningen består huvudsakligen av två delar:

 • Kissa regelbundet under dagen, till exempel var 1,5 timme.
 • Öka tiden mellan kiss-tillfällena, till exempel med 15 minuter varje vecka.

Att föra dagbok över när och hur ofta man kissar har visat sig vara effektivt för kvinnor med trängningsinkontinens. Det medvetandegör vattenkastningsmönstret och träningens effekt. Det kan också visa om vätskeintaget är alltför stort och leder till trängningar.

Inkontinensskydd kan användas och kan då skrivas ut på recep som kostnadsfritt hjälpmedel.

Prognos

En stor andel av dem som har urinläckage under graviditeten blir besvärsfria efter förlossningen.

Kvinnor som har urinläckage 3–6 månader efter förlossningen har 13 gånger högre risk för läckage även senare i livet. Uppföljningsstudier under första året efter förlossningen visar små förändringar i förekomsten av urininkontinens under perioden 3–12 månader efter förlossningen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.