Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Missfall


Publicerad den: 2013-01-31

Annons

Vad är missfall?

Missfall är en graviditet som avbryts före utgången av vecka 22 eller fostret väger mindre än 500 g. Missfallen kan delas in i de tidiga, som sker före utgången av 12:e graviditetsveckan, och de sena, som sker från och med vecka 13 av graviditeten.

Missfallen delas in i tre olika typer:

Hotande missfall

Hotande missfall räknas egentligen inte till gruppen missfall, men är starkt kopplade till den gruppen. Om vaginal blödning inträffar innan vecka 20 av graviditeten, kallas detta ett hotande missfall. Vissa kan också ha smärta i underlivet.

Oundvikligt missfall

Vid ett pågående oundvikligt missfall kommer det rikligt med färskt blod från slidan. Samtidigt får kvinnan ofta krampliknande smärtor i nedre delen av buken. Rester av graviditeten kan ofta ses som klumpar och slemhinnerester i blödningen.

Komplett missfall

Om missfallet är komplett, avtar ofta blödningen snabbt och kvinnan förlorar känslan av att vara gravid.

Förekomst

10-15 % av alla graviditeter som bekräftats med graviditetstest, slutar med missfall. Förmodligen slutar hälften av alla befruktade ägg, där många inte är kända graviditeter, i missfall. Förlust av fostret är vanligast under de första veckorna av graviditeten och andelen missfall minskar med ökande varaktighet av graviditeten.

Annons
Annons

Vad är orsaken?

Kromosomavvikelser kan påvisas i 50-60 % av fostren vid missfall före utgången av vecka 12. Utvecklingsfel, som inte är på grund av genetiska orsaker, är förmodligen också en vanlig orsak. Missfall kan alltså, i många fall, ses som naturens eget sätt att förhindra att foster, som inte har chans att överleva, ska födas.

Hormonella orsaker hos den gravida kvinnan, bland annat brist på gulkroppshormon i äggstockarna, kan spela en roll. Tidigare behandling av livmoderhalscancer eller missbildningar i livmodern kan vara en orsak. Kronisk infektion i slemhinnan i livmodern kan förmodligen leda till missfall. Förhållandena hos modern, som ökar risken för missfall, är spiral, rökning, hög alkoholkonsumtion, diabetes och hypotyreos.

Hur diagnostiseras tillståndet?

För att säkert kunna avgöra om graviditeten avslutats vid ett misstänkt missfall, måste läkaren påvisa att fostervävnad eller moderkaksvävnad passerat genom slidan eller finns i slidan. Detta kan göras genom gynekologisk undersökning när graviditeten fortfarande är i 1:a trimestern (upp till vecka 12). Om kvinnan har smärta tillsammans med blödningen, bör hon remitteras till gynekolog samma dag. Då görs ultraljud, som visar om fostret lever eller inte.

Annons
Annons

Hur behandlas tillståndet?

Om fostret är dött, är det viktigt att avlägsna alla rester av graviditeten från livmodern. På så sätt förebyggs komplikationer, bland annat okontrollerad koagulation, som är en komplikation om fostret inte stöts ut. Risken för infektioner blir också mindre.

Skrapning av eventuella graviditetsrester, som är kvar i livmodern, är standardbehandling. Detta görs under narkos.

Det har dock blivit allt vanligare att inte utföra skrapning. När missfallet anses vara fullständigt, det vill säga att blödningen minskar och upphör snabbt, har forskning visat att det i många fall är säkert att avstå från behandling.

Anti-D-gammaglobulin ges, om kvinnan är Rh-negativ. På detta sätt undviks att moderns immunsystem i senare graviditeter bildar antikroppar, som kan angripa blodcellerna hos fostret.

Hur ser långtidsutsikterna ut?

Vid så kallat hotande missfall är sannolikheten att graviditeten kommer att fortlöpa över 90 %, om levande foster ses med ultraljud. Efterföljande graviditeter efter ett missfall går i de flesta fallen bra. Om en kvinna har haft fler än tre missfall i rad, kommer läkaren att påbörja en utredning för att försöka hitta orsaken till de upprepade missfallen.

Att förlora ett foster kan vara svårt. För att vara starkast möjligt både fysiskt och psykiskt inför en ny graviditet, finns det några som hävdar att man kanske bör vänta två till fyra månader efter ett missfall, innan man försöker att bli gravid igen. Forskning visar emellertid att det inte finns någon anledning att vänta. Risken för ett nytt missfall är inte större om kvinnan snabbt blir gravid igen. Undantaget är om det uppstått en infektion i samband med missfallet, då bör man vänta lite.

Det är också viktigt att komma ihåg att detta är en mycket vanlig och på många sätt en normal händelse, som många kvinnor kommer att uppleva.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.