Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Läkemedel kan påverka befruktningen

När ett par planerar graviditet är det lätt hänt att man bara fokuserar på kvinnans hälsa. Det finns dock läkemedel som kan påverka både kvinnan och mannen.


Publicerad den: 2013-01-31

Annons

Hos kvinnan kan vissa läkemedel minska chansen för att bli gravid och öka risken för skador på fostret. Hos mannen kan sådana läkemedel minska antalet spermier och därmed chansen för att kvinnan ska bli gravid, men vissa preparat kan också leda till missfall eller medfödda fel hos barnet.

Läkemedel som påverkar kvinnan och mannen på det här sättet är först och främst läkemedel som används i behandlingen av reumatiska sjukdomar – DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs. Preparaten används dock också vid andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Om du använder sådana läkemedel bör du känna till risken som är knutna till dem vad gäller graviditet och amning.

Metotrexat

Metotrexat påverkar både ägg och spermier. Det kan också leda till missfall eller medfödda fel som till exempel ryggmärgsbråck (spina bifida) hos det ofödda barnet. Användning av säker prevention är därför viktig när du använder metotrexat – oavsett om du är man eller kvinna. Metotrexat ska inte tas under graviditet eller amning.

Behandling med metotrexat bör avbrytas minst tre månader (vissa läkare rekommenderar upp till sex månader) innan du som man eller kvinna försöker skaffa barn. Vissa anser att det räcker med åtta veckors uppehåll för en kvinna som har använt metotrexat innan hon försöker bli gravid. När det gäller män finns vissa fackkunniga som rekommenderar att vänta minst fyra månader innan du försöker skaffa barn. Rekommendationerna är baserade på den här litteraturen.

Om du blir gravid när du använder metotrexat ska du prata med din läkare så snart som möjligt.

Annons
Annons

Azatioprin

Det här preparatet kan minska antalet spermier hos män, och kan också påverka kvinnans ägg. Det verkar dock som att kvinnor som använder azatioprin föder normala barn och det verkar inte finnas en ökad risk för medfödda fel. Det rekommenderas dock att man inte använder azatioprin under graviditeten eller så längre du ammar.

Ciklosporin

Ciklosporin används ofta bland människor som har genomgått transplantationer och det är inte ett ovanligt medel i behandlingen av gikt (artrit). Många kvinnor som har använt det här läkemedlet under graviditeten har haft lyckade graviditeter. Läkemedlet går dock ut i bröstmjölken och det rekommenderas därför att barnet får bröstmjölkersättning.

Annons
Annons

Cyklofosfamid och klorambucil

Båda dessa preparat kan orsaka sterilitet både hos män och kvinnor. Män som använder det här läkemedlet tillråds att frysa ned sina spermier innan behandlingen startar för att kunna använda dem för framtida befruktning. Användning av sådana läkemedel bör avbrytas minst tre månader innan man försöker bli gravid. Medlen bör också undvikas under graviditeten eftersom de kan vara skadliga. Bröstmjölksersättning rekommenderas om du tar det här preparatet efter att barnet är fött.

Leflunomid

Det här preparatet är förhållandevis nytt i behandlingen av ledgikt. Leflunomid kan orsaka medfödda missbildningar och bör undvikas både före och under graviditeten. Säkra preventivmedel bör användas så länge du äter det här läkemedlet. Leflunomid stannar kvar länge i kroppen och kvinnor som vill bli gravida bör vänta minst två år efter att ha slutat med läkemedlet innan de försöker bli gravida. Av denna anledning finns det läkare som undviker att skriva ut läkemedet till kvinnor som kan vilja bli gravida i framtiden. Väntetiden kan minskas till tre månader om du genomgår en specialbehandling som sköljer ut läkemedlet ur kroppen.

Män bör sluta ta preparatet, genomgå en utrensningsbehandling och sedan vänta tre månader innan de försöker skaffa barn.

Leflunomid ska inte användas under amning.

Penicillamin

Många kvinnor har haft lyckade graviditeter när de har använt penicillamin. Det finns dock risk för att problem uppstår om det tas i höga doser, tidigt i graviditeten och detta rekommenderas därför inte.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Sulfasalazin

Det här preparatet minskar antalet spermier, men antalet ökar igen när behandlingen upphör. Om ett par har svårt att få barn kan det vara bra om mannen byter läkemedelstyp. Många kvinnor har använt det här preparatet under graviditet och amning utan att detta har lett till några problem.

Biologisk behandling

De biologiska behandlingarna omfattar adalimumab, anakinra, etanercept och infliximab. De är förhållandevis nya läkemedel som används i behandling av ledgikt, psoriasis, multipel skleros, kroniska infektionssjukdomar i tarmen, med mera. Erfarenheterna när det gäller effekterna av dessa läkemedel under graviditet och amning är fortfarande begränsade. Det rekommenderas att både män och kvinnor upphör med behandlingen fem till sex månader innan de försöker skaffa barn. Läkemedel kan gå över till modersmjölken och effekten på barnet är inte känd.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons