Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning, eller som det också kallas, preeklampsi eller toxikos, är ett tillstånd som kan drabba gravida kvinnor. Tillståndet karakteriseras av högt blodtryck och protein i urinen.


Uppdaterad den: 2011-03-07
Uppdaterare: Roland Strand, gynekolog, förlossningsläkare och överläkare, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Annons

 

Varför får man havandeskapsförgiftning?

Det är okänt varför nästan var tionde gravid kvinna utvecklar havandeskapsförgiftning, men det är endast en procent som får en svårare form av sjukdomen. Vissa bakomliggande sjukdomar och tillstånd ökar risken för havandeskapsförgiftning, såsom diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, fetma eller kronisk njursjukdom. Risken ökar också om man har haft havandeskapsförgiftning tidigare eller om man väntar två eller fler barn. Havandeskapsförgiftning debuterar efter tjugonde graviditetsveckan och blir vanligare mot slutet av graviditeten.

Symtom

Symtomen vid havandeskapsförgiftningar är högt blodtryck, protein i urinen, svullna händer och fötter, en snabb viktökning och kanske också svullet ansikte. Protein i urinen är ett tecken på att njurarna är påverkade. Nästan alla gravida får svullna händer och fötter mot slutet av sin graviditet, men man ska ta det som ett varningstecken om svullnaden inte går ner efter en natts sömn.

Symtom som huvudvärk, flimmer för ögonen och allmän sjukdomskänsla samt smärta i övre delen av buken är tecken på en svårare form av havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftning kan i värsta fall utvecklas till en så kallad eklampsi, vilket leder till epilepsiliknande kramper som kan vara livshotande för både barnet och modern. Detta tillstånd är mycket sällsynt, mycket tack vare den effektiva kontrollen av gravida kvinnor här i Sverige.

Symtomen från havandeskapsförgiftningen försvinner i regel snart efter förlossningen.

Behandling

Vid havandeskapsförgiftning är det viktigt att undvika stress. Sjukskrivning är därför vanligt. Om man inte kan få det tillräckligt lugnt hemma, eller om man försämras, kan det bli aktuellt med inläggning på sjukhus. Det gäller då att både mor och barn övervakas noga, eftersom havandeskapsförgiftning, i svåra fall, kan påverka moderkakans funktion och därmed minska näringen till fostret. Det leder isåfall till att fostret inte växer tillräckligt. Ofta får man följa fostrets tillstånd med ultraljud och så kallad flödesmätning av blodet i navelsträngen. Man registrerar också barnets hjärtfrekvens med en så kallad CTG-kurva. Modern kan behöva kontrolleras med ytterligare blodprover gällande exempelvis levern och blodets koagulerande förmåga.

Ofta används blodtryckssänkande medel. Men om den gravida gradvis blir sämre, och kanske även fostret visar tecken på att vara påverkat, är den enda lösningen att sätta igång förlossningen eller göra ett kejsarsnitt. Det kan således resultera i att barnet föds för tidigt.

Förebyggande behandling

En fortlöpande kontroll av alla gravidas blodtryck och urin är hörnstenen i den förebyggande kontrollen. Därför skall resultatet alltid journalföras, så att man kan följa utvecklingen av sjukdomen över tid och se hur kvinnan svarar på given behandling. I sista hand är det dock förlossning som är den avgörande ”behandlingen” och risken för havandeskapsförgiftning avtar redan några dagar efter födseln.


Annons
Annons
Annons