Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Graviditetsvecka 32


Uppdaterad den: 2013-01-31

Annons

Mamman

Känner du igen de olika kroppsdelar som putar ut i magen? Om du inte redan har gjort det bör du börja läsa och fråga så mycket du orkar om förlossning, barnsängstid och skötsel av det nyfödda barnet. Är du osäker på om du ska amma eller ge modersmjölksersättning? Läs vår artikel om ämnet här.

Annons
Annons

Fostret

Fostret lär sig hela tiden mer om sin omgivning. Det lyssnar, känner och kan till och med se lite. Det fostret ser är till största del svaga skuggor. Forskning har visat att foster uppvisar hjärnaktivitet även när de sover. Kanske drömmer barnet om din röst?

Pappaveckor

Den som är pappa eller andra förälder till barnet har rätt att få ersättning med så kallad tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barnets födelse. Denna ersättning kan tas ut samtidigt som mamman tar ut föräldrapenning. Man får ersättning under högst tio dagar per barn – vilket innebär att det vid tvillingfödsel betalas ut 20 dagar och så vidare.

Dessa dagar får tas ut till och med den 60:e dagen efter det att barnet kommit hem från förlossningen. Vårdnadshavaren som vill ha denna tillfälliga föräldrapenning måste anmäla det till Försäkringskassan. Mer information om denna och andra typer av föräldraledighet finns på Försakringskassans hemsida.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.