Gallstas under graviditeten


Uppdaterad den: 2013-05-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är gallstas under graviditeten?

Gallvätska bildas i levern och utsöndras via leverns gallgångar till lagring i gallblåsan, eller direkt ut i tunntarmen. I tarmen är gallan viktig för nedbrytning av fett. Vid gallstas svullnar levern upp och gallgångarna blir delvis klämda. Viss mängd av galla pressas därmed ut i blodet och medför ökad mängd av gallfärgämnen och gallsyror i blodet. Ökade mängder av gallämnen i blodet är den direkta orsaken till den smärtsamma klåda som är typisk för denna sjukdom.

Vad är osaken till?

Gallstas förekommer endast under graviditet. Det är okänt vad som utlöser tillståndet, men experter antar att det kan finnas en ökad känslighet för de höga hormonnivåerna under graviditeten. Troligtvis är det en reaktion på höga nivåer av östrogen.

Siffrorna för förekomst av sjukdomen är osäkra, men det anges att 1–3 % av gravida kvinnor i Skandinavien drabbas, vilket innebär omkring 10 000–30 000 fall årligen i Sverige. Sjukdomen är vanligare i de asiatiska länderna än i Europa.

Annons
Annons

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Diagnos

Det typiska förloppet är att den gravida drabbas av onormal och intensiv klåda. Klådan uppträder vanligen över hela kroppen, oftast mest intensivt i handflator och fotsulor. Klådan är vanligtvis värre på natten. De flesta får besvären under den sista delen av graviditeten, vanligtvis under andra eller tredje trimestern. Det följer inget utslag med klådan. Hos cirka 10 % förekommer en mild gulsot.

Vid läkarundersökningen skiljs gallstas från andra sjukdomar som orsakar klåda under graviditeten med hjälp av blodprov. Nivån av gallsyror i blodet är tydligt förhöjd, även vissa andra leverprover kan ge utslag.

Är sjukdomen farlig?

Detta tillstånd medför en liten ökning av risken för plötslig fosterdöd. Det är omöjligt att bedöma risken i enskilda fall, men totalt sett beräknas risken för plötslig fosterdöd vara 0,5–3,5 %, med andra ord kommer det att gå bra i 96,5–99,5 % av fallen. För tidig förlossning förekommer i något högre utsträckning. Sjukdomen medför annars ingen skada eller fel på barnet.

Annons
Annons

För modern är sjukdomen ofarlig. Klådan försvinner och blodproverna normaliseras några dagar efter förlossningen.

Behandling

Behandling sker med en medicin som sänker nivån av gallsyror i blodet (ursodeoxikolsyra). Detta har visats leda till förbättring av klådan och förbättring av blodproverna, det har dock inte kunnat bevisats med säkerhet att behandlingen leder till minskad risk för fosterdöd. Forskning har visat att läkemedlet är säkert för både modern och för barnet.

Mödrar med gallstas erbjuds extra övervakning och fosterövervakning. I fall med mycket höga gallsyrenivåer kan det vara nödvändigt att påskynda förlossningen. Detta diskuteras individuellt mellan den gravida och förlossningsavdelningen.