Fosterdiagnostik

Alla gravida kvinnor informeras om fosterdiagnostik i samband med inskrivning på mödravårdscentralen. Information och erbjudande om fosterdiagnostik får du automatiskt om du är över 35 år eller tillhör särskilda riskgrupper.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Enligt svenska riktlinjer för fosterdiagnostik ska gravida kvinnor erbjudas fosterdiagnostik om svaret är ja på någon av dessa frågor:

 • Kommer patienten (kvinnan) vara 35 år eller äldre vid tiden för förlossning?
 • Har den gravida eller den gravidas partner ärftliga sjukdomar, eller tidigare fått barn med allvarlig sjukdom eller utvecklingsdefekter?
 • Använder den gravida kvinnan mediciner som kan skada fostret?

Den gravida kvinnan och hennes partner väljer själva om de önskar fosterdiagnostik.

Krav på information

Den gravida kvinnan som önskar fosterdiagnostik informeras av läkare på mödravårdscentralen.

Annons
Annons
 • Vilka undersökningar man kan göra.
 • Risken förbundna med dem.
 • Hur testerna utförs.
 • Vilka svar de kan ge.
 • Hur stor sannolikheten är för att göra upptäckter.

Vilka undersökningar finns?

 • Tidigt ultraljud (vecka 11–14):
  • Erbjuds till gravida kvinnor i riskgruppen
  • Kan i liten grad upptäcka utvecklingsdefekter eller missbildningar
  • Kommer i praktiken mest att användas för att se efter tecken på Downs syndrom
  • Det finns sällsynta diagnoser på grundval av en sådan undersökning, man kan få en misstanke i en viss riktning
 • Ultraljud (vecka 16–20):
  • Erbjuds alla gravida för att bestämma graviditetslängden, fastställa att fostret lever, räkna antalet foster och undersöka fosteranatomin
  • Kan upptäcka utvecklingsavvikelser och missbildningar
 • Fostervattenprov (efter graviditetsvecka 15):
  • En tunn nål förs in i livmodern genom den gravidas buk och en liten mängd fostervatten tas ut
  • Provet kan användas för att upptäcka kromosomavvikelser
  • Själva provtagningen innebär en risk för missfall, cirka 1 på 200 (0,5%) på grund av provtagningen
 • Moderkakssprov (efter graviditetsvecka 10):
  • En liten vävnadsbit av moderkakan erhålls genom en tunn nål via buken
  • Provet kan användas för att upptäcka kromosomavvikelser
  • Själva provtagningen innebär en risk för missfall, cirka 1 på 200 (0,5%) på grund av provtagningen
 • Dubbeltest: Kombinerad ultraljuds- och biokemisk screening, KUB (vecka 11–14):
  • Blodprov från modern kombineras med tidigt ultraljud
  • Provet är ofarligt för fostret och den gravida
  • Provet kan användas för att bedöma risken att få ett barn med Downs syndrom
  • Om testet upptäcker en hög risk att få ett barn med syndromet, kan man fortsätta med fostervattenprov eller moderkaksprov för att få ett säkrare svar

Vad kan svaren på undersökningen leda till?

 • Det är viktigt att komma ihåg att de flesta prover bara kan säga något om risken för att få ett barn med en sjukdom eller utvecklingsdefekt.
 • Det finns en utbredd missuppfattning att normala fynd är detsamma som att man får ett friskt barn:
  • Tyvärr kan inte de undersökningar som vi har tillgängliga idag ge någon garanti att barnet är fullt friskt
 • Om det finns stora utvecklingsdefekter eller hög risk för fosterdöd under graviditeten, kan det vara lättare att välja mellan att behålla barnet eller att utföra abort.
 • I de flesta fall kommer man få veta sannolikheten för att barnet har ett visst tillstånd. Det kan vara svårt att bestämma sig för vad som är det bästa valet.
 • Du har rätt till djupgående information och vägledning.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons