Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Flerbördsgraviditet


Publicerad den: 2014-03-05

Annons

Vad är flerbördsgraviditet?

Vid flerbördsgraviditet finns det mer än ett foster i livmodern. Tvillingar är vanligast, och delas in i enäggs- och tvåäggstvillingar.

Ett antal saker kan tyda på att en graviditet är en flerbördsgraviditet. Ofta finns det andra i familjen som fött tvillingar. Användning av läkemedel som främjar möjligheten att få barn (särskilt stimulering av ägglossning), ökar chansen för flerbörd. Numer genomgår de flesta gravida ultraljudsscreening i graviditetsvecka 16–20. Syftet är att fastställa graviditetslängden, räkna antalet foster samt fostrets anatomi.

Förekomsten av tvillingfödslar ökar i Sverige. Förekomsten av enäggstvillingar är 40 % av tvillingfödslarna, medan tvåäggstvillingar svarar för 60 % av tvillingfödslarna. I Sverige inträffar varje år cirka tio födslar med mer än två barn.

Annons
Annons

Orsak

Enäggstvillingar uppstår som en följd av att det befruktade ägget delar sig tidigare än två veckor efter befruktningen. Tvåäggstvillingar inträffar som ett resultat av att flera ägg befruktas samtidigt. Mer än två foster beror antingen på flera ägg, eller en kombination av flera ägg och ytterligare delning.

Tendensen till att föda flera barn är ärftlig. Stimulering av ägglossning eller provrörsbefruktning resulterar ofta i flerbördsgraviditet. Ökande antal födslar hos modern och stigande ålder ökar sannolikheten för tvillingfödslar.

Diagnos

Flerbördsgraviditet påvisas oftast genom att man ser två eller flera foster på ultraljud.

Annons
Annons

Behandling

Vid flerbörd finns risk att barnen föds för tidigt, och det finns också viss risk för andra komplikationer. Av denna anledning ska flerbördsgraviditet följas upp av specialist inom obstetrik. Medelgraviditetslängden är 36–37 veckor för tvillingar.

Sjukskrivning från vecka 28 är vanligt vid alla flerbördsgraviditeter. Tungt arbete bör undvikas. Det är viktigt att vila mer än vanligt.

Föräldraledighet och barnbidrag

Vid gemensam vårdnad har föräldrar rätt till 240 dagar vardera med föräldrapenning, när man har fått barn. Av dessa är 60 dagar med sjukpenningnivå reserverade för var och en av föräldrarna. Om en förälder har ensam vårdnad om barnet har denne rätt till alla 480 dagarna. Vid flerbarnsfödsel får föräldrarna ytterligare 180 dagar för varje efterföljande barn. Vid flerbarnsfödsel kan båda föräldrarna vara hemma samtidigt och få föräldrapenning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.