Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fastsittande moderkaka

Fastsittande moderkaka är en sällsynt komplikation, men tillståndet kan leda till livshotande blödningar i samband med förlossningen. Risken för fastsittande moderkaka är högre hos kvinnor som tidigare har genomgått kejsarsnitt.


Uppdaterad den: 2022-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är fastsittande moderkaka?

I en normal graviditet fäster sig det befruktade ägget i den tjocka och näringsrika slemhinnan inuti livmodern. Moderkakan (placentan) bildas och växer i denna slemhinna. Vid förlossningen lossnar slemhinnan och moderkakan så att moderkakan kommer ut som en enhet. Vid fastsittande moderkaka växer delar av moderkakan genom slemhinnan och in i livmoderns muskelvägg, och fäster sig delvis till muskelväggen. Vid förlossningen hänger moderkakan kvar på dessa fästen till muskeln. Tillståndet kallas också för invasiv placenta eller placenta accreta.

I Sverige förekommer fastsittande moderkaka vid 3–4/10 000 förlossningar. Risken är högre om man tidigare har gjort kejsarsnitt eller någon annan operation i livmodern.

Annons
Annons

Orsak

Alla detaljer om varför moderkakan ibland växer in och fäster sig för djupt, är inte kända. Men det är känt att det händer oftare om slemhinnan i livmodern är skadad eller är för tunn. Risken för fastsittande moderkaka är högre hos kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt eller någon annan operation i livmodern. Längst ner på livmodern är livmoderslemhinnan något tunnare än i de mellersta delarna, och lågt liggande moderkaka där moderkakan ligger för inre modermunnen medför därför också en ökad risk. Dessutom ökar risken något bland kvinnor som röker, som har fött många barn, och med högre ålder hos mamman.

Symtom

Under graviditeten märks ofta inga besvär eller symtom till följd av fastsittande moderkaka. Kort tid efter förlossningen ska moderkakan normalt lossna och komma ut. När moderkakan inte lossnar, leder detta ofta till svår och ihållande blödning. Detta kan vara en livshotande situation, men på sjukhus med tillgång till blodtransfusioner och intensivvård går det oftast bra.

Annons
Annons

Diagnos

I två tredjedelar av fallen märks tecken på fastsittande moderkaka vid rutinultraljudsundersökning. Om det vid vanligt yttre ultraljud uppstår misstanke kan en kompletterande ultraljudsundersökning av erfaren ultraljudsspecialist ofta ge säkrare diagnos. Det är dock inte möjligt att upptäcka alla fall med ultraljud och därför måste man vara beredd på denna diagnos kan upptäckas först vid förlossningen.

Behandling

Vid fastsittande moderkaka och kraftiga blödning görs akut kejsarsnitt för att lossa moderkakan från livmoderväggen. I många fall är det inte möjligt, och då måste man ta bort både livmodern och moderkakan under operationen.

Om diagnosen är ställd i förväg, planeras och genomförs ingreppet i god tid före förlossningen. Man tar då först ut barnet med normalt kejsarsnitt, och tar sedan bort moderkakan eller hela livmodern med moderkakan på plats, under samma ingrepp.

Vill du veta mer?


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons