Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Arbetsmiljöfaktorer som kan påverka den gravida, fostret och det ammande barnet


Publicerad den: 2012-11-18

Annons

Kemiska ämnen

 • Ogräsmedel och insektsgifter.
 • Läkemedel (narkosgaser, cytostatika).
 • Organiska lösningsmedel (trikloretylen, toluen, vissa glykoletrar, klar sprit).
 • Metaller och metallföreningar (bly, kvicksilver, kadmium, krom, nickel, mangan).
 • Gummi- och plastråvaror (vinylklorid, styren, akrylat, formaldehyd, kloropren).
 • Giftiga gaser (karbonmonoxid, svavelväte, blåsyra).
 • Cancerframkallande ämnen.
Annons
Annons

Biologiska faktorer (smittämnen)

 • Rubellavirus (röda hund)
 • Toxoplasma

Fysiska faktorer

 • Dykarbeten.
 • Stötar, vibrationer eller rörelser.
 • Manuell hantering av laster som innebär risker, särskilt för rygg och höfter.
 • Damm.
 • Joniserande strålning.
 • Icke joniserande strålning.
 • Extrem kyla och värme.
 • Rörelser, arbetsställningar, samt annan fysisk belastning.
 • Arbete under jorden.

Arbetsmiljölagen har i syfte att skydda arbetstagare. Enligt den här lagen är arbetsgivare skyldiga att bedöma om påverkningarna på arbetsplatsen är av en sådan typ att de kan skada det ofödda, eller det ammande barnet. Om det finns skadlig påverkan i arbetsmiljön ska arbetsgivaren se till att vidta nödvändiga skydds- och säkerhetsåtgärder. Gravida och ammande arbetstagare ska under inga omständigheter arbeta under förhållanden som innebär en fara för skador på fostret eller barnet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.