Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Antidepressiva läkemedel av typen SSRI under graviditet och amning

Vid graviditet är det viktigt att tillsammans med sin läkare diskutera och komma fram till vad som är bäst i just det egna fallet avseende behandling med antidepressiva läkemedel. Man ska inte ändra eller avsluta pågående medicinering på egen hand.


Publicerad den: 2022-06-10

Annons

Antidepressiva läkemedel under graviditet

Behandling med antidepressiva läkemedel av typen serotoninåterupptagshämmare, SSRI, är vanligt. Enligt Läkemedelsregistret tar ungefär en av tio kvinnor i åldrarna 15–44 år SSRI. Det är därför också ganska vanligt att kvinnor står på SSRI när de blir gravida. Kombinationen graviditet och antidepressiva läkemedel väcker ofta frågan om hur läkemedlet kan påverka fostret. Samtidigt kan man inte bara tänka på riskerna med medicinering eftersom depression eller annan psykisk sjukdom hos mamman kan påverka fostret negativt. Så att sluta med antidepressiva när man upptäckt en graviditet kan i många fall vara sämre än att fortsätta med läkemedlet. Det är därför viktigt att tillsammans med sin läkare diskutera och komma fram till vad som är bäst i just det egna fallet. Man ska inte ändra eller avsluta pågående medicinering på egen hand.

Annons
Annons

Forskning på antidepressiva läkemedel under graviditet

I så kallade randomiserade kontrollerade studier (RCT:er), där man lottar till behandling med läkemedlet eller placebo (tablett utan effekt, "sockerpiller") ingår i princip aldrig gravida kvinnor. Den kunskap man har byggt upp kring risker med antidepressiva läkemedel bygger därför på djurstudier och på att många kvinnor numera har genomgått en graviditet under pågående behandling med antidepressiva läkemedel. För SSRI har man så mycket registrerade data att man med hög säkerhet kan säga vilka de eventuella riskerna är.

SSRI

Graviditet och förlossning

I Sverige förskrivs sex olika typer av SSRI: fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin och escitalopram. Risken för missbildningar anses inte vara ökad vid intag av dessa läkemedel. För paroxetin och fluoxetin har dock några studier visat en liten riskökning för hjärtmissbildning, men resultaten är motstridiga så man kan inte säkert säga om det faktiskt finns någon riskökning. Eftersom hjärtat bildas tidigt under fostertiden är det många som knappt känner till att de är gravida när en eventuell sådan missbildning skulle ske. Om man börjar med paroxetin och fluoxetin senare under graviditeten (under andra eller tredje trimestern) finns inte någon ökad risk för hjärtmissbildning.

Några studier har visat en lätt ökad risk för förtidig förlossning (före vecka 37) och låg födelsevikt om mamman tar SSRI. Samtidigt ger även obehandlad depression ökad risk för dessa komplikationer.

Flera studier har visat att barn till mammor som tar SSRI under sen graviditet har en ökad förekomst av symtom precis efter förlossningen. Dessa symtom innefattar lättare andningsproblem, lågt blodsocker och tillmatningsproblem. Symtomen går över inom några dagar och allvarliga symtom är mycket sällsynta. Det finns heller ingen ökad dödlighet hos dessa barn.

Amning

Om man behöver ta SSRI under amning är sertralin eller paroxetin att föredra eftersom de ger lägst exponering av läkemedlet för barnet via bröstmjölken. Inga studier har dock visat negativa långtidseffekter för något av SSRI-preparaten för barn som ammar. Oftast är det bäst att fortsätta med det SSRI som använts under graviditeten eftersom risken att återinsjukna vid läkemedelsbyte bedöms vara högre än risken för det ammade barnet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.