Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akut fettlever under graviditet


Publicerad den: 2013-05-07

Annons

Vad är akut fettlever under graviditet?

En akut leversjukdom som i sällsynta fall utvecklas under senare delen av graviditeten. Orsaken till sjukdomen är okänd.

På några få dagar upp till ett par veckor får den gravida ökande illamående och kräkningar, buksmärtor och oftast gulsot. Anledningen är att små fettpartiklar ackumuleras i levercellerna och förstör den normala leverfunktionen. Tillståndet leder så småningom till leversvikt och tecken på livshotande sjukdom.

Tillståndet är sällsynt. Uppskattningsvis förekommer det i cirka 1 av 10 000–13 000 graviditeter.

Annons
Annons

Behandling

Den enda effektiva behandlingen är en snabb förlossning. Det vill säga att så snart diagnosen ställts, avslutas graviditeten med kejsarsnitt så fort som möjligt. Sjukdomsprocessen avslutas då, men för många kvinnor kan sjukdomen ha gått så långt att det är nödvändigt med långvarig intensivvård efter förlossningen.

Vid fortsatt graviditet är detta en livshotande sjukdom. Men med tidig och intensiv behandling har prognosen förbättrats mycket. Dödligheten för modern ligger i intervallet 7–18 %, tidigare dog omkring 70–80 % av de drabbade. Sjukdomen är också farlig för fostret med en rapporterad dödlighet i intervallet 9–23 %.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.