Graviditetsklåda ökar risken för cancer

Graviditetsklåda, eller ICP, har länge betraktats som ett ofarligt tillstånd. Men ny forskning visar att kvinnor med diagnosen har en kraftigt förhöjd risk för flera allvarliga sjukdomar, bland annat gallvägs- och levercancer.

Publicerad den: 2015-07-08
Författare: Anna-Cajsa Torkelsson, Redaktör

Annons

Intrahepatisk cholestas, ICP, eller oftare kallat graviditetsklåda, drabbar runt 1,5 procent av alla gravida kvinnor. Tillståndet har hittills betraktats som ofarligt och som något som försvinner av sig självt efter förlossningen. Men när forskare vid Sahlgrenska akademin nu gått igenom födelse- och patientregister för över 125 000 kvinnor träder en annan bild fram.

Klåda under graviditeten kan leda till för tidig födsel

Graviditetsklåda innebär dels risker för det ofödda barnet (med för tidig födsel och, mer sällsynt, dödfödsel), dels för mamman. Tidigare forskning har visat att ICP kan kopplas till den allvarliga sjukdomen hepatit C, men de nya uppföljande studierna har visat att kvinnor med ICP dessutom har en mer än dubbelt respektive tre gånger så hög risk för att drabbas av cancer i gallvägar och/eller lever.

– Förutom en ökad cancerrisk ser vi också att dessa kvinnor löper en lite större risk att drabbas av senare hjärt- och kärlsjukdomar, säger Hanns-Ulrich Marschall, forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Forskarna vill se bättre graviditetsvård

Dessutom har ICP visat sig öka risken för havandeskapsförgiftning, sköldkörtelsjukdom, diabetes, psoriasis och Crohns sjukdom. Med detta facit av allvarliga konsekvenser för kvinnornas hälsa efterlyser nu forskarna förbättrade rutiner inom graviditetsvården.

– Vi rekommenderar starkt att alla gravida med tecken till graviditetsklåda testas för hepatit C och att det görs en uppföljning av leverfunktionen hos alla kvinnor med ICP omkring 6-12 veckor efter förlossningen. Kvinnor med förhöjda leverenzymer bör erbjudas ytterligare utvärdering av en hepatolog, säger Hanns-Ulrich Marschall. 

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Namn 2015-08-9 09:14 (4 år sen)

    Ive been meaning to read this and just never got a cahnce. Its an issue that Im really interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a excellent blogger, 1 of the very best that Ive seen. This weblog unquestionably has some data on topic that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this things to light.

  • Avatar Namn 2015-08-9 09:17 (4 år sen)

    Tve4rt om, tycker jag. Boken har le5ngrandiga pgssaaer med ovidkommande saker, t ex relationen mellan Mikael och hans kollega och dennas man som pe5 ngt se4tt verkar orimlig, och som inte tillff6r ne5got, inte ens ff6r handlingen vidare. Nej, ff6r ff6rsta ge5ngen hittills, anser jag att en film e4r be4ttre e4n bokff6rlagan.

  • Avatar leona 2016-12-9 20:59 (3 år sen)

    Bör man kolla upp sina levervärden när man vet att man hade graviditetsklåda under alla sina graviditeter fastän det gått 17 sen sista barnet? Vänligen, Leona


Annons
Annons
Annons