Intervju | Under graviditeten

Pollenallergi vid graviditet

Hittills har inga läkemedel mot pollenallergi vid graviditet visat sig ge ökad risk för fosterskador. I första hand bör man dock behandla allergin med receptfria läkemedel, precis som alla allergier bör göra. Det säger Morgan Andersson, allergiforskare och docent vid Lunds universitet, i en intervju med Netdoktor.

Publicerad den: 2012-03-27

Annons

– Idag bedöms det som säkert att använda både receptfria och receptbelagda läkemedel mot pollenallergi under graviditet. Det gäller både antihistaminer och kortisonsprayer. Vill gravida kvinnor vara försiktiga ska de använda etablerade läkemedel som har funnits på marknaden ett tag. Men enligt Svensk förening för allergis genomgång, bör man hellre behandla sin allergi så att man mår bra, än att inte använda allergimediciner då det sannolikt är mindre bra för fostret, säger Morgan Andersson.

Pollenallergi medför inga komplikationer

Det finns inga studier som visar att pollenallergi vid graviditet medför komplikationer för fostret. 

– Man har inte funnit något samband mellan fostermissbildningar och allergier, men återigen bör man inte lida av sin allergi och må väldigt dåligt. Gör man det, påverkar det sannolikt fostret mer än om man mår bra och tar läkemedel.

I Sverige är ungefär 11 procent av alla barn vid fyra års ålder allergiska mot pollen och redan vid två års ålder reagerar cirka fem procent av barnen på pollen, som senare utvecklas till allergi. Ju äldre barnen blir, desto fler av dem utvecklar allergi i tonåren.

– Vid äldre år blir man successivt av med allergin, men det kan ta många år. Förekomsten av pollenallergiska barn är också olika i olika länder. Det finns inga data som pekar på att barn redan i fosterstadiet kan utveckla allergi. Den typen av undersökningar har heller inte gjorts, men barn kan väldigt tidigt utveckla symtom av allergisk karaktär. Tillståndet är vanligast i skolåldern.

Hur påverkas barn av att vara pollenallergiker?

– Det finns studier som visat att prestationsförmågan påverkas och att barn precis som vuxna upplever försämrad livskvalitet, dålig sömn och att skolprestationerna påverkas negativt. Många allergiska barn har också atopisk eksem, vilket inte är lika vanligt hos vuxna. Annars är det samma mekanismer som ger samma symtom. Flera undersökningar har också visat att många barn förblir odiagnostiserade.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons