Fosterutveckling och rökning

"En moder som röker åsamkar sig själv de normala skadorna"" från rökningen men därtill, och säkerligen minde känt, påverkar hon det växande fostret mycket negativt. "
Annons

Vid rökning minskas vikten och risken för plötslig spädbarnsdöd ökar

Till följd av de gifter som kommer in i fostret på grund av moderns rökning ökar risken för att det ska få missbildningar. Det blir också mindre och lättare (ca 150 gram) dvs. något ofullgånget och omfattas av förlossningskomplikationer. Efter födseln är också risken förhöjd för att drabbas av plötslig spädbarnsdöd.

Hjärnan blir mindre utvecklad

Under fosterstadiet utsätts fostrets växande hjärna för nikotin. På samma sätt som hos mamman stimulerar nikotinet också till aktivitet i fostrets nervceller. På grund av denna, på onaturlig väg ökade aktivitet, stänger hjärnan av sin utveckling av mängden nervceller för tidigt. Hjärnan tror att det finns tillräckligt med nervceller eftersom aktiviteten är normal. Alltså föds många barn förmodligen med en mindre hjärna än vad som eljest skulle behöva vara fallet.

Detta leder sedan till risker för en sämre mental och intellektuell utveckling, t.ex. sämre språk och läsfärdigheter. Studier som följt barn upp i 30 - 40 årsåldern har tyvärr visat att de presterar sämre med bl.a. lägre betyg under hela studietiden. Den del av hjärnan som nikotinet påverkar anläggs efter ca 3 månader. Det är därför viktigt att mamman slutar röka och även helst är helt nikotinfri efter denna tid.

Annons
Annons

Nikotinsökande barn

Att hjärnan blir tillvand till nikotin under fosterstadiet gör också att den hos många barn fungerar suboptimalt utan nikotin. Detta tar sig bland annat uttryck i att barn som varit utsatta för tobaksrök under fosterstadiet oftare blir rökare än andra barn. Denna "nikotinsökande" effekt visar sig så tidigt som redan i 10 års åldern.

En färsk studie har påvisat att de är klart mer intresserade av cigaretter för att kanske normalisera den hjärnfunktion som påverkats negativt av den "passiva rökningen" i fosterstadiet. Man har också i djurförsök visat att råttfoster som utsatts för nikotin under fosterstadiet oftare än andra råttor väljer att tillföra sig själva nikotin senare i livet om de har möjlighet till det.

Abstinensbesvär hos bebisar

Innan denna felfunktion rättas till med tonåringens rökdebut så har barnet utsatts för en rad negativa effekter. Efter födelsesen kan spädbarnet få abstinensbesvär så som orolig sömn, sämre ätbeteende och mera skrik.

Annons
Annons

Forskning har också visat att gravida kvinnors rökning ökar risken för att deras barn skall bli mer impulsiva, ouppmärksamma och stimulanssökande. Hyperaktivitet och så kallade DAMP besvär är vanligare hos barn som utsatts för cigarettrök under fosterstadiet. Förutom de skolproblem som detta kan medföra så kan det också ta sig uttryck i avvikande beteenden som leder till kriminalitet.

Överför beroendet

Kanske är ändå det värsta med rökning under graviditeten att modern underlättar för tobaksberoendet att överföras till nästa generation ungdomar. Väl där får den rökande ungdomen med 50&nbspprocent sannolikhet sitt liv förkortat av cigarettrökningen om den blir livsvarig men hinner under resans gång, om hon är kvinna, kanske bidra till att föra tobaksberoendet över till nästa släkte osv.


Annons
Annons
Annons