Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Under graviditeten

Alkohol och graviditet

Alkohol och graviditet är ett kontroversiellt ämne. Att stora mängder alkohol är farligt för fostret är ställt utom allt tvivel. Om det däremot är farligt att dricka små mängder alkohol under graviditeten är däremot något som har debatterats intensivt under lång tid.


Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Anders Hansen, läkare
Uppdaterare: Sven Andréasson, överläkare och professor, Beroendecentrum Stockholm

Annons

Alkohol och graviditet är ett kontroversiellt ämne. Att stora mängder alkohol är farligt för fostret är ställt utom allt tvivel. Om det däremot är farligt att dricka små mängder alkohol under graviditeten är däremot något som har debatterats intensivt under lång tid.

Vad händer med fostret när man dricker alkohol?

Alkohol passerar moderkakan (placenta), vilket innebär att alkoholen dels kommer att gå in i fostrets blod och dels kommer in i det fostervatten som omger fostret. Då fostrets lever ännu inte är färdigutvecklad kan den inte bryta ned alkoholen på ett effektivt sätt. Det innebär att fostret påverkas mer och under längre tid än mamman av alkoholen.

Finns det någon säker nivå för alkoholkonsumtion?

Nej, det gör det inte. Senare års forskning har visat att det inte finns någon nedre gräns vid vilken man säkert kan säga att alkohol inte är skadligt för fostret. En amerikansk studie från 2001 visade att gravida kvinnor som bara dricker ett glas vin eller en drink i veckan löpte en ökad risk att få barn som hade beteendestörningar som koncentrationssvårigheter och aggressivitet. En annan studie från USA har visat att kvinnor som dricker två drinkar per vecka under graviditeten får barn, som vid sju års ålder i genomsnitt har ett sämre resultat än andra barn på IQ-tester.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Studier har visat att alkoholens påverkan på graviditeten gäller under hela graviditeten. Det finns visserligen vetenskapliga studier som inte funnit några skadliga effekter av mindre mängder alkohol under graviditeten, men sammantaget visar forskningen att det inte går att fastställa någon säker nedre gräns där konsumtionen är ofarlig. Detta innebär att man alltså inte ska dricka någon alkohol överhuvudtaget under graviditeten vilket också är vad Socialstyrelsen rekommenderar.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Vilka skador kan barnet få?

Alkoholkonsumtion under graviditeten leder till en ökad risk för fosterskador. Dessa skador inkluderar tillväxthämning, missbildningar som ger ett avvikande utseende och hjärnskador. Det kan också leda till beteendestörningar och andra mentala problem. Vid sidan av fosterskadorna, ökar även risken för missfall och låg födelsevikt vid alkoholkonsumtion under graviditeten.

Fetalt alkoholsyndrom

Mellan 50-100 barn föds varje år i Sverige med så svåra skador att de klassas som fetalt alkoholsyndrom (FAS). FAS är en kombination av mentala och fysiska skador som barnet drabbats av i fosterlivet till följd av att modern druckit alkohol. Det finns ett tydligt samband mellan mängden alkohol som modern druckit under graviditeten och skadornas omfattning, men det är viktigt att poängtera att även små mängder påverkar risken att barnet skadas.

Annons
Annons

FAS beräknas förkomma hos sex procent av de mödrar som är alkoholister och kronsikt missbrukar alkohol.

Barn med FAS väger ofta mindre än normalt. Den lägre vikten följer dem även åren efter förlossningen. Avvikande utseende såsom litet huvudomfång, små ögon, platt ansikte och en mycket kort uppåtpekande näsa är karakteristiskt. Organmissbildningar förekommer, i synnerhet gäller det hjärtat. Även hjärnan påverkas, vilket vanligen resulterar i att den är mindre än vanligt. Många av dessa barn drabbas av mentala handikapp. Till de vanligaste hör hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, dåligt närminne och bristande logisk förmåga. Effekterna av FAS sitter normalt i resten av livet och resulterar i psykiska och beteendemässiga problem. Psykiska diagnoser som ADHD och DAMP är överrepresenterade bland dessa barn jämfört med befolkningen i stort.

Det finns en betydligt större grupp av barn som drabbats av alkoholskador under fosterlivet, men som inte är så grava att de uppfyller de kriterier som ställts upp för FAS. Detta kallas fetala alkoholeffekter. Man tror att denna grupp är runt tio gånger så stor som FAS-gruppen, vilket skulle innebära att 500 till 1000 barn drabbas årligen. De symtom som dessa barn uppvisar är desamma som vid FAS, men inte lika omfattande. 

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Vad händer om man dricker innan man vet att man är gravid?

Det finns ännu inga studier som kan påvisa att det är farligt för barnet om modern dricker ett enstaka glas alkohol under graviditeten, men man har heller inte lyckats visa motsatsen. Barnets hjärna och övriga organ börjar utvecklas under den tredje graviditetsveckan och är i detta tidiga skede särskilt känsliga. Som nämnts finns det ingen lägre mängd alkohol som man visat är ofarlig under graviditeten. Detta gäller även under tidig graviditet, när organutvecklingen sker. Man bör därför inte dricka alkohol så fort man har minsta misstanke om att man är gravid - eller allra helst helt undvika alkohol redan då man planerar att bli gravid.


Annons