Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Planera barn

Ofrivillig barnlöshet

Att skaffa barn upplever många som självklart. Men det är inte alla som kan få barn. Både fysiologiska och psykologiska hinder kan resultera i ofrivillig barnlöshet.


Uppdaterad den: 2015-11-15
Författare: Stina Almkvist-Osterman, specialistläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm, Sachsska Barnsjukhuset
Uppdaterare: Eva Rylander, professor emeritus i gynekologi/obstetrik

Ofrivillig barnlöshet
Annons

Att inte kunna få barn fast man vill väcker starka känslor, många känner sig maktlösa, ledsna och arga. Men det finns hjälp att få, det viktigaste är att påbörja en utredning och behandling och därefter se över vilka alternativ som finns.

Barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet definieras som ett års försök att få barn utan resultat. Det kan vara svårt att fastställa en bestämd orsak till barnlösheten. Här följer de vanligaste anledningarna till att det är svårt att bli gravid:

 • Hög ålder (speciellt för kvinnor, fruktsamheten sjunker med åren och risken för missfall ökar.)
 • Äggledarskador
 • Ägglossningsrubbningar
 • Endometrios (en sjukdom där livmoderslemhinnan förekommer utanför livmodern)
 • Kraftig övervikt eller undervikt
 • Störd spermiebildning
 • Påverkad spermietransport och utlösning
 • Obehandlade underlivsinfektioner
 • Immunologiska faktorer
 • Stress
 • Rökning
 • Kombination av flera orsaker

Utredning

En ofrivillig barnlöshet utreds av gynekolog i öppenvård som sedan kan remittera för vidare infertilitetsutredning. Mannens spermiekvalitet undersöks och hos kvinnan undersöks äggledarna och ägglossningsfunktion. Om spermiekvaliteten misstänks vara problemet remitteras mannen till ett andrologiskt centrum för fler undersökningar. Om kvinnans ägglossning och/eller äggledarfunktion inte fungerar tillfredsställande kan provrörsbefruktning (IVF) vara ett alternativ. En utredning kan ibland dra ut på tiden, här har du som patient rätt att ställa krav. En infertilitetsutredning ska inte behöva ta mer än ett halvår.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Behandling

Beroende på vad barnlösheten beror på varierar behandlingen efter orsak. Generellt är tre typer av behandlingar mest förekommande.

Stimulering av äggstockarna (så kallad ovulationsstimulering) genom hormoner. Den här behandlingen utförs framförallt då kvinnan inte har regelbunden ägglossning. Genom att inta hormoner stimuleras tillväxten av äggblåsor i äggstocken.

Insemination (med partnerns spermier eller med spermier från donator). Barnlöshet kan ibland bero på att mannens spermier inte kan ta sig igenom sekretet i slidan. Den här behandlingsmetoden innebär en konstgjord överföring av spermierna, så att de bättre kan nå sitt mål.

Annons
Annons

Provrörsbefruktning (IVF, In Vitro Fertilisering) kan genomgås om kvinnan inte är över 38 år och mannen inte har fyllt 55 år. Man får inte ha haft ett tidigare biologiskt barn. IVF genomförs efter att kvinnan har genomgått hormonbehandling, därefter låter man flera av hennes ägg befruktas av mannens spermier (antingen från partner eller från donator) i ett provrör. Sedan förs ett eller flera ägg tillbaka in i livmodern.

Alternativ

Förutom ovanstående behandlingsalternativ kan ägg- respektive spermiedonation vara ett alternativ vid provrörbefruktning. Sedan januari 2003 är det tillåtet med äggdonation och provrörsbefruktning med donatorsperma i Sverige. Just nu testas donatorer i Sverige och man beräknar därför att det kan bli möjligt att genomföra en sådan provrörsbefruktning här inom den närmaste framtiden. I till exempel Danmark har utvecklingen gått snabbare, därför kan man välja att utföra behandlingen där. Behandling med donerade ägg/spermier är tillåten i Sverige för gifta, för registrerade partners och för sambor. Tillgången på donatorer är fortfarande begränsad.

Från och med januari 2005 är det enligt svensk lag tillåtet för homosexuella kvinnor att inseminera. Det gäller för kvinnor som bor tillsammans med en annan kvinna och båda parterna räknas då som föräldrar. Regeln om samboende går att kringgå vid insemination utomlands.

Adoption

För många kan adoption vara ett bra alternativ. För mer information, vänd dig till Adoptionscentrum (internationella adoptioner) på telefonnummer08-587 499 80 eller till Barnens vänner (internationella adoptioner) på telefonnummer 0911-655 00.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset, Tema: Ofrivillig barnlöshet


Annons