Nyhet | Planera barn

Stamcellsforskning kan hjälpa sterila

Annons

Forskare har med hjälp av ny teknik, för första gången kunnat titta på hur de tidigaste stadierna i spermaproduktionen ser ut, en nödvändighet för forskningen om orsakerna bakom manlig sterilitet. Det är en grupp forskare från Stanford university i USA som i en studie visar hur man har lyckats kartlägga de tidiga processerna i manlig spermaproduktion.

En av anledningarna till varför forskare studerar mäns spermaproduktion är för att man i framtiden ska kunna hitta botemedel mot ofrivillig barnlöshet. Och nu har stamcellsforskare vid Stanford university lyckats skapa en metod för att studera spermaproduktionen på konstgjord väg. Forskarna har utgått från mänskliga stamceller och i laboratoriemiljö har de kunnat se hur tre gener – Dazl, Daz och Boule – påverkar de tidigaste stadierna i spermaproduktionen. Och den nya tekniken tas emot positivt i Sverige. Professor Outi Hovatta vid enheten för barnlöshet på Huddinge sjukhus, tycker att den nya tekniken bådar gott inför den fortsatta forskningen om manlig sterilitet men samtidigt påpekar hon att man i dagsläget är långt ifrån några faktiska botemedel.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons