Nyhet | Planera barn

Otillräckliga resurser vid assisterad befruktning

Sedan i januari är det möjligt för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning. Dock är det landstingen som beslutar om vården ska erbjudas och responsen har hittills varit varierad.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-08-08
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Lagändringen var bland annat viktigt som ett erkännande av familjeformen ensamstående med barn, att kunna skaffa ett barn utan att ha en partner. Flera sjukhus har öppnat upp för assisterad befruktning men samtidigt är efterfrågan större än antalet platser. Kötiden på Sahlgrenska ska för närvarande vara två år men beroende på hur många som vill genomgå en behandling kan antalet år fördubblas innan det första sjukhusbesöket.

– Väntetiderna står och faller med hur många det kan bli. Ska vi minska köerna måste vi få mer resurser, säger Ann Thurin-Kjellberg, huvudläkare på reproduktionsmedicin på Sahlgrenska sjukhuset.

Tribo Gilbert (L), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, instämmer.

Annons
Annons

– Jag är kritisk till hur regeringen har varit med och stiftat en lag men samtidigt inte skickat med pengar för att genomföra det. Nu tvingas vi välja mellan att följa den här lagstiftningen eller prioritera bort canceroperationer, säger han.

De erbjuder vård

Annons
Annons

Flest ensamstående kvinnor som vill ha barn anses finnas i storstadsregionerna och det är där söktrycket väntas bli som störst. Här är situationen i tre landsting:

• Stockholm: Har upprättat en intresselista. Ännu har inte landstinget tagit ställning i frågan.

• Västra Götaland: Möjligt att ställa sig i vårdkö på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg sedan den 1 augusti.

• Skåne: Anser sig inte ha resurser till att öppna upp för behandling i år.

Flera privata kliniker har sedan lagändringen trätt i kraft öppnat upp för behandling av ensamstående kvinnor. En fullständig behandling med insemination med donerade spermier kostar omkring 15 000 kronor.

Varje år reser omkring 800 svenska kvinnor utomlands, de flesta till Danmark. Storkkliniken i Köpenhamn som tar emot många svenskar som vill genomgå behandling. Kostnaden, inklusive ett första inseminationsförsök, är cirka 10 000 svenska kronor, och därefter ytterligare ungefär lika mycket för varje nytt inseminationsförsök.

I januari beslutade riksdagen att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor.

Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder.

Samma villkor gäller som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning.

Källa: riksdagen.se

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons