Behandling | Planera barn

Skrapning av livmodern

En obstetrisk skrapning (skrapning av livmodern), också kallad vacumexaeres, är en utsugning av en graviditet eller ester av en graviditet som utförs under bedövning eller narkos.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Suzanne Lindström, barnmorska och sexualrådgivare

Annons

Vem får gjort en obstetrisk skrapning?

Gravida kvinnor som haft ett missfall eller kvinnor som önskar en provocerad abort före tolfte graviditetsveckan.

Efter ett missfall bedömer läkaren om mängden restvävnad - det vill säga kvarvarande graviditetsvävnad - i livmoderhålan ska tas bort genom en skrapning. Detta görs antingen för att undvika en kraftig blödning, eller för att skydda kvinnan mot en inflammation i livmodern som kan göra henne steril. Om kvinnan efter ett missfall får feber, utför man alltid skrapning. Om kvinnan får missfallet tidigt i graviditeten, eller om mängden restvävnad är mycket liten, behöver man ingen skrapning, utan kan "blöda ut resten själv". Detta bedömer läkaren.

Hur går en obstetrisk skrapning till?

Efter ett missfall, då skrapning ska utföras, sövs kvinnan först av en narkosläkare. Därefter utvidgar gynekologen livmoderhalskanalen med några sterila stift, som kallas för Hegars dilatatorer. Utvidgningen av livmoderhalskanalen beror på hur lång tid graviditeten varat. Därefter för läkaren in en sugkateter i livmoderhålan och all restvävnad sugs ut. Efter skrapningen skickas restvävnaden iväg för en mikroskopisk undersökning. Detta görs för att man skall försäkra sig om att den utsugna vävnaden innehåller moderkaksvävnad eller fosterdelar - och för att utesluta möjligheten av en behandlingskrävande inflammation i livmoderhålan. Man får svaret på den mikroskopiska undersökningen av sin läkare efter några dagar. I enstaka fall kan man då få svar på om missfallet orsakades av kromosomavvikelser hos fostret.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vid en provocerad abort genomförs ingreppet på liknande sätt, med skillnaden att man cirka 3 timmar innan ingreppets början lägger in mjukgörande medicin, som mjukar upp livmoderhalsen. Alternativt kan några piller ges kvällen före aborten. Vid provocerade aborter försäkrar sig läkaren också om att den utsugna vävnaden innehåller fosterdelar, för att vara säker på att fostret inte lämnats kvar i livmodern. Den utsugna vävnaden skickas normalt inte iväg för mikroskopering.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Blir man sjukskriven efter en obstetrisk skrapning?

De flesta brukar vara sjukskrivna dagen efter, men man blir snabbt fysiskt frisk igen. Somliga mår dock inte psykiskt bra efter ett missfall, eftersom det ju i regel rör sig om en önskad graviditet som man har längtat efter. Vid dessa tillfällen är det bra att prata med sina närmaste eller med sin läkare om sina tankar om händelserna. De absolut flesta missfall orsakas av fel på fostret och inte av att man ätit, druckit eller för övrigt gjort fel. De flesta missfall sker före den 12:e graviditetsveckan och det finns ingen behandling som kan förhindra det.

Mindre blödning normalt efter skrapning

Det är normalt att man blöder litet under dagarna efter en skrapning. Men om man börjar blöda mycket, det vill säga som en kraftig menstruation, eller får feber, ska man genast kontakta sin läkare.

Annons
Annons

Kan man göra en "medicinsk/kemisk skrapning" istället för en obstetrisk skrapning?

Ja, man kan inleda med en ”skrapning” genom läkemedel (med sk progesteronblockerare) för att mjuka upp livmoderhalsen och öka sammandragningarna i livmodern. Om behandlingen inte skulle vara tillräcklig, dvs om fostret inte stöts ut av sig själv inom rimlig tid, blir det dock nödvändigt med en obstetrisk (kirurgisk) skrapning då man använder en liten skrapa eller sugkateter.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Vad är en gynekologisk skrapning - skrapning vid blödningsrubbningar?

En gynekologisk skrapning, också kallad abrasio, är antingen en utsugning med hjälp av vakuum, eller en instrumentell skrapning av livmoderns slemhinna.

En gynekologisk skrapning kan göras utan bedövning, med lokalbedövning eller i full bedövning - då du är sövd.

Slemhinnan byggs upp och avstöts varje månad hos den fertila kvinnan och ger upphov till menstruationen. Vanligtvis är menstruationen regelbunden, med blödningar cirka 3-7 dagar varje månad och därefter 21-25 blödningsfria dagar. Menstruationscykelns längd kan variera mycket från kvinna till kvinna.

Varför utför man gynekologiska skrapningar?

Det händer att menstruationen ändrar karaktär och styrka, att man småblöder under den blödningsfria perioden, eller att man småblöder vid samlag. Detta kan orsakas av hormonstörningar eller av någon förändring, antingen en godartad eller en elakartad växt på livmoderhalsen eller inne i livmodern.

Speciellt äldre kvinnor som börjar att blöda igen efter klimakteriet, även kallad post-menopausal blödning, rekommenderas ofta att genomgå en skrapning. Med tanke på diagnos och behandling måste läkaren ofta utföra en skrapning för att kunna undersöka slemhinnan närmare vid en mikroskopisk granskning. Av denna anledning är det vanligt att kvinnor med blödningsrubbningar genomgår en skrapning.

Hur går en gynekologisk skrapning till?

En skrapning sker ofta utan att man blir inlagd, antingen hos din egen läkare, en specialistläkare eller på gynekologisk avdelning på sjukhuset. Läkaren genomför först en gynekologisk undersökning av livmoderhals och livmoder. Före undersökningen kan man ibland få smärtstillande medel eller lokalbedövning. Därefter förs ett tunt rör - lika tunt som ett smalt sugrör - in i livmoderhålan. En svag sug startas, och slemhinnan lossas från insidan av livmoderhalsen eller livmodern och sugs ut. Provet skickas iväg för en mikroskopisk undersökning hos en patolog. Några dagar senare får läkaren svar på orsaken till blödningsrubbningen.

Det händer att en kvinna får en skrapning utförd akut om det rör sig om en våldsam blödning som inte kan stoppas omedelbart. Då används skrapningen som behandling. Normalt är en skrapning dock först och främst en hjälp för att ställa rätt diagnos, och bör inte ses som en behandling av blödningsrubbningar.

Unga kvinnor och gynekologisk skrapning

Unga kvinnor med blödningsrubbningar får endast sällan genomgå en skrapning. Lokal sjukdom i livmodern är mycket sällsynt bland unga kvinnor. Däremot genomgår många unga kvinnor en skrapning av livmoderhalskanalen, då det tas små vävnadsprover från livmodertappen. Detta sker vid kontroller eller om misstanke om cellförändringar föreligger.

Blir man sjukskriven efter en gynekologisk skrapning?

Nej. Efter en skrapning mår du bra av att ta det lugnt under resten av dagen, men du är snabbt frisk igen. Det är normalt att man småblöder under ett par dagar efter skrapningen. Men om man börjar att blöda mycket, det vill säga som en kraftig menstruation, eller har smärtor eller feber i kombination med blödningen, ska man kontakta sin läkare.