Fråga doktorn

Fråga   Graviditet

Fråga: Jag är sterilicerad, Kan jag bli Gravid??

Hejsan! Jag är en 38-årig kvinna som har fått ett barn med kejsarsnitt i april månad i år. Kejsarsnittet var planerat, men epiduralbedövningen tog bara i vänster sida, det innebar att jag hade full känsel i höger sida och när de började snitta mig kände jag detta. Det var fruktansvärt smärtsamt. Under kejsarsnittet hade Läkaren "frågat"mig om jag ville sterilicera mig nu när de ändå hade snittat. Jag minns inte detta, för enligt läkaren så hade jag svarat ja till detta. De gav mig smärtlindring så fort de kunde(när barnet var ute) och sedan sövde de mig.....Jag minns som sagt inte mycket av detta.(vet ej om de har bränt eller knytit äggledarna?) Är nu fruktansvärt ledsen över detta, för att jag/vi vill ju ha ett syskon till vårt lilla barn som nu är 7 månader. Min fråga lyder så här: Kan ja bli gravid trots att jag blivit steriliserad? I så fall vart vänder man sig och vad kostar det?

Svar:

Förste vill jag bara allmänt kommentera att ryggbedövningen inte tog vid kejsarsnittet. Det är ganska sällan att det sker men rutinen är givetvis att man då i stället söver så att den som genomgår operationen får optimal smärtlindring.

Vid en sterilisering utförs ett ingrepp som innebär att passagen i äggledarna upphör. En förutsättning för att detta skall kunna utföras är att kvinnan skriftligen godkänt sterilisering. Man kan därför inte bara fråga en patient i ryggbedövning under pågående operation om hon önskar bli steriliserad. Sterilisering i samband med ett kejsarsnitt försöker man undvika för att förvissa sig om att patienten inte har tagit ett förhastat beslut. Skulle det vara patientens uttryckliga önskan och frågan kommer upp under pågående operation, måste patienten i så fall skriva under ett standarddokument innan sterilisering kan göras. En kvinna som genomgår ett kejsarsnitt vid sitt första barns födelse skulle man typiskt sett inte fråga angående sterilisering. I möjligaste mån rekommenderas annan prevention tills man förvissat sig om att fler barn helt säkert inte är aktuellt.

På beskrivningen låter det inte helt klart om huruvida någon sterilisering gjordes vid kejsarsnittet. Det är viktigt att få klarhet i detta och Du bör därför rekvirera en journalutskrift av Din operationsberättelse. Som patient har man rätt att få en utskrift/kopia av sin journal. Om det av denna framgår klart att sterilisering har gjorts, kan Du fortfarande bli gravid med hjälp av provrörsbefruktning. Har man ett gemensamt barn måste man typiskt sett bekosta den behandlingen själv. En behandling med provrörsbefruktning kostar c:a 30 000 kr inklusive läkemedel.

Om det är oklart beskrivet angående om sterilisering gjorts eller inte, kan man undersöka äggledarna med hjälp av en kontrastundersökning som heter HSG om den görs med röntgen eller HSSG om man använder ultraljud. Via en liten kateter i livmoderhalskanalen sprutas kontrast genom livmoder och äggledare och man kan då se om äggledarna fungerar dvs. om kontrasten passerar fritt eller ej. Du bör kontakta Din gynekolog för att få underökningen utförd.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Cellförändring gravid

2016-08-29 | 18:39

av Anonym användare

Problem efter förlossningen

2016-04-17 | 08:49

av Anonym användare

Försöker bli gravid

2011-07-21 | 11:22

av Anonym användare

Pco

2011-06-11 | 15:51

av Anonym användare

Havandeskapsförgiftning

2011-04-14 | 15:50

av Roland Strand

Kan låg HCG värde försvåra graviditeten?

2011-03-2 | 12:25

av Anonym användare

Mediciners påverkan vid befruktning

2011-02-15 | 13:57

av Anonym användare

Behöver jag vara orolig?

2010-12-30 | 19:48

av Roland Strand

Övervikt och försök att få barn

2010-11-23 | 11:42

av Anonym användare

LP samma som epidural?

2010-10-20 | 09:07

av Roland Strand

Vågar inte fråga barnmorskan...

2010-09-5 | 21:45

av Roland Strand

Lågt liggande moderkaka

2010-06-21 | 21:51

av Roland Strand

Vikt och smärta efter missfall

2010-05-21 | 16:26

av Roland Strand

Sammandragningar

2010-04-8 | 18:19

av Roland Strand

Gravid efter kejsarsnitt

2010-03-11 | 14:54

av Roland Strand


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons