Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Glukosbelastningstest

P-Glukos är ett blodprov som mäter sockerhalten i blodet, där P står för plasma och glukos för socker. Vid glukosbelastning tar men att sådant prov både före och efter intag av socker.


Uppdaterad den: 2022-12-19

Annons

Vad är glukosbelastning?

Glukos är en sockerart och beståndsdel i till exempel sackaros, vanligt rörsocker, och laktos, mjölksocker. Vid matsmältningen bryts kolhydrater från maten ner till glukos som är det socker som sedan kan mätas i blodet, "blodsocker".

Glukosbelastning kallas också oralt glukostoleranstest (OGTT) och är ett test som används vid misstanke om eller risk för om diabetes. Man lämnar först ett blodprov på fastande mage, där det så kallade fasteglukosvärdet mäts. Det görs för att slå fast hur högt blodsockervärdet är före glukosbelastningen. Därefter får man dricka en viss mängd vätska, cirka två glas, som innehåller tillsatt glukos (75 g för vuxna). Efter två timmar mäts glukosvärdet igen. Den som har diabetes eller ligger i en riskzon (prediabetes) har fått högre plasmaglukos än normalt efter två timmar.

Annons
Annons

Förberedelser

Dagarna före undersökningen äter man vanlig och varierad kost. Under 8–14 timmar före undersökningen måste man vara fastande, det går dock bra att dricka vatten och osötat te (utan mjölk i). Ingen rökning, snusning eller kraftig fysisk ansträngning får ske under morgonen före undersökningen.

Under själva undersökningen, som tar lite drygt två timmar, får man sitta eller ligga ner och vila. Ta gärna med något att läsa eller lyssna på och något att äta efter undersökningen.

Testet är inte lämpligt för den som opererats med fetmakirurgi gastric-by pass. Har man en infektionssjukdom och feber kan testet ge felaktigt resultat. Därför måste man informera läkaren om man är opererad med gastric-by pass eller är sjuk.

Tolkning av resultatet

Glukosbelastningen kan visa normala värden eller värden som är förenliga med diabetes eller prediabetes, som innebär förhöjd risk att utveckla diabetes i framtiden.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.