Fakta | Diabetes

Diabetes med näthinnepåverkan

Ögonsjukdom vid diabetes drabbar först och främst näthinnan, retina, och därför kallar man denna komplikation till diabetessjukdomen för diabetesretinopati.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Ulf Adamson, professor, endokrinolog, Danderyds sjukhus

Annons

Vid diabetes förändras blodkärlen i näthinnan och vätska kan läcka ut i omkringliggande vävnad. Ofta märker personen själv ingenting av detta. Om området där man ser skarpt, gula fläcken, drabbas, hotas dock synen. Diabetisk ögonsjukdom kan också medföra att det bildas nya blodkärl i näthinnan. Dessa kärl är svagare än normalt och är därför mer lättblödande. En blödning framför näthinnan påverkar allvarligt synförmågan.

När får man diabetisk ögonsjukdom?

Man kan få problem med blodkärlen i ögat både om man har diabetes typ 1 och diabetes typ 2, och oavsett om sjukdomen behandlas med insulin, tabletter eller enbart dietföreskrifter.

Man vet inte exakt vad som orsakar förändringarna i blodkärlen men det förhöjda blodsockret (hyperglycemin) är en betydelsefull faktor.

Annons
Annons

Långvarig diabetessjukdom och dålig kontroll av blodsockret ökar risken för ögonsjukdom. Någon absolut nedre gräns finns inte, men man brukar anse att om sockernivån, mätt som HbA1c ligger under nivån 6-7% är denna risk måttlig. Om HbA1c däremot är över 7% ökar risken avsevärt. Högt blodtryck är också en riskfaktor.

Det förfaller som om risken att få synhotande retinopati minskat under senare år, troligen till följd att bättre och tidigare diagnos i förening med bättre behandling.

Vilka symtom får man?

I lindriga fall får man inga symtom i svåra fall kan man drabbas av synförsämring som antingen kommer långsamt, eller snabbt om man får en blödning i näthinnan.

Annons
Annons

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen ställs genom att en ögonspecialist undersöker näthinnan genom en ögonspegel eller genom att fotografera ögonbottnen. Fotografi kan vara att föredra då bilden möjliggör direkt jämförelse vid upprepad undersökning.

Vad kan man göra själv för att förhindra ögonkomplikationer vid diabetes?

Man ska eftersträva en så normal nivå av blodsockret och blodtrycket som möjligt. Dessutom skall man låta en ögonläkare kontrollera näthinnan regelbundet. För personer äldre än tio år har man enats om att en kontroll alltid skall göra när diabetes sjukdomen upptäcks. Vid sjukdomsdebut före tio års ålder bör den första undersökningen göras då barnet uppnått tio års ålder. Efter att man fått sjukdomen skall ögonen kontrolleras regelbundet med ett intervall på mellan 1 till 3 år. Hur ofta kontroll bör ske avgörs av ögonläkaren från fall till fall.

Hur behandlas diabetesretinopati?

Läckande eller nybildade kärl kan behandlas med laser så att de täpps till och tillbakabildas och därmed kan synförsämring förhindras. För att kunna göra denna behandling vid rätt tidpunkt är de regelbundna kontrollerna viktiga. Upprepade behandlingar är ofta nödvändiga och kontrollerna måste fortsätta även efter laserbehandling.

Vid stora blödningar in i glaskroppen i ögat kan operation ibland bli nödvändig.


Annons
Annons
Annons