Svensk diabetesvård i framkant

I världen ökar antalet diabetesfall men i Sverige har ökningen planat ut. Något som till stor del bero på att man har blivit bättre på att testa personer i riskgrupper, menar professor Kerstin Brismar.

Caroline
Publicerad den: 2017-01-05
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Från år 1980 till 2014 ökade antalet diabetessjuka, huvudsakligen typ 2, i världen från 108 miljoner till 422 miljoner. Övervikt i kombination med anlag ligger ofta bakom att sjukdomen bryter ut, visar forskning. Ökningen förväntas fortsätta och år 2040 torde antalet diabetiker globalt vara uppe på 642 miljoner, vilket innebär stora kostnader för medicin och vård.

Men i Sverige har ökningen bromsat upp, vilket kan förklaras genom att läkare på vårdcentraler har blivit bättre på att ta blodprov på dem som de anser höra till riskgruppen.

– Upptäcker man anlagen tidigt ökar också möjligheten att stoppa den. Vi har sett att chanserna för att inte utveckla diabetes typ 2 genom att förändra livsstil är stor, säger Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Karolinska institutet.

Annons
Annons

Screena riskgrupper

Under våren 2017 påbörjar Kerstin Brismar en studie där människor i riskgruppen för typ 2-diabetes screenas för att upptäcka om de eventuellt har anlag för sjukdomen. Detta kan vara avgörande för att undvika följdsjukdomar men också dödlighet, och hon hoppas att andra länder ska lära av svensk sjukvård.

– Det är ingen idé att screena hela befolkningen, det skulle kosta mer än vad det skulle ge, men om man undersöker riskgrupperna har man mycket att vinna.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • gote-gor-utvardering-hos-clarks-
  2017-01-5 14:13 (13 månader sen)

  Många har blivit av med sin diabetes om de inte redan tvingas till medicin kan Topinulin diabetes ge ett gott skydd genom att stabilisera blodsockret.
  Avgifta och återställa mikrofloran i grovtarmen som ofta har medverkat till situationen.
  Får ej användas om man redan medicinerar eller tar insulin eftersom det ger snarlika effekter.

  Tar bort sug efter sött, ger viss mättnadskänsla underlättar bantning dessutom. Läs mer här:

  http://www.aktivsyn.se/referenser.html


Annons
Annons
Annons
Annons