Ett av fem diabetesfall kan förhindras med viktkontroll

En ny studie visar att viktökning ökar risken för typ 2-diabetes oavsett ursprungsvikt. Genom att behålla sin vikt kan många diabetesfall förhindras.

Publicerad den: 2017-03-10
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Det är sedan tidigare känt att övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes. Vidare finns det forskningsbelägg för att viktreducering hos personer som har hög risk för att utveckla typ 2-diabetes är effektivt. Emellertid är möjligheten att minska förekomsten av typ 2-diabetes i hela befolkningen begränsad om insatser endast fokuserar på dem med hög risk. Syftet med den aktuella studien var därför att undersöka potentialen hos insatser fokuserade på viktminskning och viktstabilitet på befolkningsnivå för att minska förekomsten av typ 2-diabetes.

Studien inkluderade över 33 000 personer i åldrarna 30 till 60 år vilka fick genomgå regelbundna hälsoundersökningar. Forskarna kunde då analyserad sambandet mellan förändring i vikt och BMI och nyligen diagnostiserad typ 2-diabetes. De som gick upp i vikt hade högre risk att utveckla diabetes oavsett ursprungsvikt, jämfört med dem som behöll sin vikt. Forskarna beräknade att om alla som gick upp i vikt i stället hade behållit sin vikt hade en av fem diabetesfall i befolkningen kunnat förhindras. Som jämförelse uppskattade de att om alla med hög risk för att utveckla diabetes på grund av fetma hade behandlats genom att till exempel få en remiss till ett kommersiellt vikthållningsprogram hade endast en av tio diabetesfall i befolkningen kunnat förhindras.

Diabetesprevention på befolkningsnivå

Resultat från studien visar att typ 2-diabetes går att förhindra även hos den del av befolkningen som inte har hög risk att utveckla sjukdomen på grund av till exempel fetma. Forskarna menar att det är viktigt att understryka värdet av viktstabilitet bland vuxna i klinisk praxis, och att det från folkhälsosynpunkt är värt att utveckla insatser för diabetesprevention som fungerar på befolkningsnivå. Detta som komplement till insatser för personer som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

 • Avatar Nilla 2017-03-16 17:34 (3 månader sen)

  Hej
  Nu när man har barnsjukdomar aktuella, vilka barnsjukdomar ger livslång immunitet?
  Jag har haft mässlingen 1 gång, påssjuka 1 gång som vuxen, vattkoppor 1 gång o så bältros 1 gång som vuxen, scharlakansfeber har jag inte haft, kikhosta hade jag som 3åring och så fick jag det igen när jag var 22 år o gravid. Mycket olämpligt.
  En gissning är att jag kan få kikhosta igen nu när det gått 50 år. Men så är det kanske med fler sjukdomar?

  Vore det inte bra att på något sätt få ut, så det blir allmänt känt, vilka barnsjukdomar man kan få mer än en gång. Vilka man kan vaccinera sig mot även som vuxen (jag är 70+). Jag vill verkligen inte ha någon av barnsjukdomarna en gång till. Jag har också fått för mig att man blir sjukare när man är vuxen.

  Tack på förhand för svar
  Nilla


Annons
Annons
Annons
Annons