Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Vilka läkemedel kan ge upphov till sekundär diabetes?

Undrar vad som kan orsaka inflammation i bukspottkörteln och vilka läkemedel/medicinska behandlingar som kan ge upphov till sekundär diabetes. Kan dropp höja blodsockret? Kan obehandlat högt blodtryck och /eller stroke framkalla diabetes eller betyder det att det finns en oupptäckt diabetes vid dessa tillfällen?

Svar:

Alkohol och gallvägssjukdomar (ffa gallsten) kan orsaka inflammation i
bukspottkörteln. Läkemedel/medicinska behandlingar som kan ge upphov till
sekundär diabetes är tex kortison, vissa blodtryckssänkande mediciner samt
kirurgi av bukspottkörteln (tex pga cancer). Dropp kan höja blodsockret men
bara marginellt och snabbt övergående hos friska. Det finns ofta en oupptäckt diabetes vid högt blodtryck och /eller stroke eller hjärtinfarkt.


Med vänlig hälsning
Åke Sjöholm
professor och överläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg


Annons