Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Vilka läkemedel kan ge upphov till sekundär diabetes?

Undrar vad som kan orsaka inflammation i bukspottkörteln och vilka läkemedel/medicinska behandlingar som kan ge upphov till sekundär diabetes. Kan dropp höja blodsockret? Kan obehandlat högt blodtryck och /eller stroke framkalla diabetes eller betyder det att det finns en oupptäckt diabetes vid dessa tillfällen?

Svar:

Alkohol och gallvägssjukdomar (ffa gallsten) kan orsaka inflammation i
bukspottkörteln. Läkemedel/medicinska behandlingar som kan ge upphov till
sekundär diabetes är tex kortison, vissa blodtryckssänkande mediciner samt
kirurgi av bukspottkörteln (tex pga cancer). Dropp kan höja blodsockret men
bara marginellt och snabbt övergående hos friska. Det finns ofta en oupptäckt diabetes vid högt blodtryck och /eller stroke eller hjärtinfarkt.


Med vänlig hälsning
Åke Sjöholm
professor och överläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar