Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Undvika medicinering?

Jag är man, 65 år, normalviktig, aldrig varit rökare, alltid ätit nyttigt och regelbundet motionerat. För 4 år sedan fick jag diagnosen diabetes typ 2 och min behandling är sedan dess kost och motion samt 75 mg Trombyl och 20mg Lipitor per dag. Har sedan ett drygt 1/2 år besvär med vaderna som blir svullna och hårda (problemen yttrar sig främst vid stillasittande som vid längre bil- och flygresor) och domningar i främst främre delen av höger fot. Upplever inga problem då jag är fysiskt aktiv och känner heller inga direkta smärtor då jag är stillasittande. Mitt långtidsblodsocker ligger stabilt kring 4,8 och övriga värden är enligt läkaren mycket bra. Så till frågan: Har haft som personligt mål att genom kost och motion undvika ytterligare medicinering så länge som möjligt. Skulle en medicinering med tabletter/insulin i ett tidigare skede än annars nödvändigt kunna verka "förebyggande" med avseende på risk för ytterligare framtida komplikationer? Och vilka är de eventuella riskerna med en tidigarelagd tablett-/insulinbehandling?

Svar:

För patienter med typ 2-diabetes brukar man tala om fyra viktiga påverkbara riskfaktorer som har betydelse för risken att drabbas av framtida komplikationer

* livsstilsåtgärder (rökstopp, kost- och motionsråd)
* blodfetter
* blodsocker
* blodtryck (som helst ska vara under 130/80 mmHg)

De tre första riskfaktorerna verkar inte vara något problem för dig. När det gäller blodfetterna får du ju en behandling mot detta i form av Lipitor som har visat sig minska risken för komplikationer hos patienter med typ 2-diabetes oavsett nivån av blodfetterna. När det gäller ditt "långtidsblodsocker" (HbA1c) så verkar det vara så bra att jag inte tycker att du har nytta av någon blodsockersänkande läkemedelsbehandling i nuläget.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
Distriktsläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar