Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Undvika medicinering?

Jag är man, 65 år, normalviktig, aldrig varit rökare, alltid ätit nyttigt och regelbundet motionerat. För 4 år sedan fick jag diagnosen diabetes typ 2 och min behandling är sedan dess kost och motion samt 75 mg Trombyl och 20mg Lipitor per dag. Har sedan ett drygt 1/2 år besvär med vaderna som blir svullna och hårda (problemen yttrar sig främst vid stillasittande som vid längre bil- och flygresor) och domningar i främst främre delen av höger fot. Upplever inga problem då jag är fysiskt aktiv och känner heller inga direkta smärtor då jag är stillasittande. Mitt långtidsblodsocker ligger stabilt kring 4,8 och övriga värden är enligt läkaren mycket bra. Så till frågan: Har haft som personligt mål att genom kost och motion undvika ytterligare medicinering så länge som möjligt. Skulle en medicinering med tabletter/insulin i ett tidigare skede än annars nödvändigt kunna verka "förebyggande" med avseende på risk för ytterligare framtida komplikationer? Och vilka är de eventuella riskerna med en tidigarelagd tablett-/insulinbehandling?

Svar:

För patienter med typ 2-diabetes brukar man tala om fyra viktiga påverkbara riskfaktorer som har betydelse för risken att drabbas av framtida komplikationer

* livsstilsåtgärder (rökstopp, kost- och motionsråd)
* blodfetter
* blodsocker
* blodtryck (som helst ska vara under 130/80 mmHg)

De tre första riskfaktorerna verkar inte vara något problem för dig. När det gäller blodfetterna får du ju en behandling mot detta i form av Lipitor som har visat sig minska risken för komplikationer hos patienter med typ 2-diabetes oavsett nivån av blodfetterna. När det gäller ditt "långtidsblodsocker" (HbA1c) så verkar det vara så bra att jag inte tycker att du har nytta av någon blodsockersänkande läkemedelsbehandling i nuläget.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
Distriktsläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons