Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Undvika medicinering?

Jag är man, 65 år, normalviktig, aldrig varit rökare, alltid ätit nyttigt och regelbundet motionerat. För 4 år sedan fick jag diagnosen diabetes typ 2 och min behandling är sedan dess kost och motion samt 75 mg Trombyl och 20mg Lipitor per dag. Har sedan ett drygt 1/2 år besvär med vaderna som blir svullna och hårda (problemen yttrar sig främst vid stillasittande som vid längre bil- och flygresor) och domningar i främst främre delen av höger fot. Upplever inga problem då jag är fysiskt aktiv och känner heller inga direkta smärtor då jag är stillasittande. Mitt långtidsblodsocker ligger stabilt kring 4,8 och övriga värden är enligt läkaren mycket bra. Så till frågan: Har haft som personligt mål att genom kost och motion undvika ytterligare medicinering så länge som möjligt. Skulle en medicinering med tabletter/insulin i ett tidigare skede än annars nödvändigt kunna verka "förebyggande" med avseende på risk för ytterligare framtida komplikationer? Och vilka är de eventuella riskerna med en tidigarelagd tablett-/insulinbehandling?

Svar:

För patienter med typ 2-diabetes brukar man tala om fyra viktiga påverkbara riskfaktorer som har betydelse för risken att drabbas av framtida komplikationer

* livsstilsåtgärder (rökstopp, kost- och motionsråd)
* blodfetter
* blodsocker
* blodtryck (som helst ska vara under 130/80 mmHg)

De tre första riskfaktorerna verkar inte vara något problem för dig. När det gäller blodfetterna får du ju en behandling mot detta i form av Lipitor som har visat sig minska risken för komplikationer hos patienter med typ 2-diabetes oavsett nivån av blodfetterna. När det gäller ditt "långtidsblodsocker" (HbA1c) så verkar det vara så bra att jag inte tycker att du har nytta av någon blodsockersänkande läkemedelsbehandling i nuläget.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
Distriktsläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fötter+demens

2014-11-7 | 19:56

av Lars Einar Bresäter

typ 2 - insulinproduktion?

2014-11-13 | 15:16

av Lars Einar Bresäter

metabolt syndrom?

2014-11-11 | 20:16

av Lars Einar Bresäter

Vad påverkar blodsockret

2014-11-7 | 13:06

av Lars Einar Bresäter

Metformin

2013-12-23 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Forxiga, victoza och insulin

2013-12-2 | 12:17

av Lars Einar Bresäter

Illamående

2013-11-13 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Typ 2 diabetes och socker

2013-11-14 | 12:59

av Lars Einar Bresäter

Insulinmängd per kilo kroppsvikt

2013-11-8 | 20:03

av Lars Einar Bresäter

LADA

2013-11-12 | 16:55

av Lars Einar Bresäter

Diabetes typ 2 forskning

2013-11-12 | 16:38

av Lars Einar Bresäter

Måste jag ta långtidsverkande insulin?

2013-11-7 | 19:44

av Lars Einar Bresäter

Symtom på barn?

2013-11-12 | 16:24

av Lars Einar Bresäter

Bantning

2013-11-7 | 17:15

av Lars Einar Bresäter

Diabetes och cancer

2013-11-8 | 20:00

av Lars Einar Bresäter


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons