Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Olika budskap?

Dr A.Dalkvist och vissa läkaretycker att man kan äta mera fet mat , andra tycker tvärtom. hur är det finns det något gemensamt svar på detta ålder 66 haft typ 2 i 6år 185 lång vikt 95 kg blodvärde mellan 8.0 --14.0

Svar:

Du har rätt i att vad som är de bästa kostråden nu är under viss debatt. Rent allmänt kan man säga att kostrekommendationerna för patienter med diabetes inte skiljer sig på någon avgörande punkt från svensk
normalkost. För normalviktiga individer behövs ingen ändring av energiintaget men vid övervikt behöver det totala kaloriintaget begränsas. Internationella och svenska rekommendationer har hitintills betonat att fettintaget bör vara mindre än 30 % av energin och resten bör bestå av proteiner och långsamma kolhydrater.

Nya studier har dock visat att man, åtminstone kortsiktigt, kan uppnå bättre resultat med
att istället eftersträva en kolhydratfattig kost där fettintaget är av mer underordnad betydelse. Denna debatt fortgår framgent men eftersom du har en viss övervikt, ditt BMI är 28 och ska helst vara under 25,
så är rådet att minska ditt totala energiintag något. Vilka konkreta kostråd som passar just dig är något som du och din doktor eller diabetessjuksköterska måste komma överens om.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
distriktsläkare, universitetslektor

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fötter+demens

2014-11-7 | 19:56

av Lars Einar Bresäter

typ 2 - insulinproduktion?

2014-11-13 | 15:16

av Lars Einar Bresäter

metabolt syndrom?

2014-11-11 | 20:16

av Lars Einar Bresäter

Vad påverkar blodsockret

2014-11-7 | 13:06

av Lars Einar Bresäter

Metformin

2013-12-23 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Forxiga, victoza och insulin

2013-12-2 | 12:17

av Lars Einar Bresäter

Illamående

2013-11-13 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Typ 2 diabetes och socker

2013-11-14 | 12:59

av Lars Einar Bresäter

Insulinmängd per kilo kroppsvikt

2013-11-8 | 20:03

av Lars Einar Bresäter

LADA

2013-11-12 | 16:55

av Lars Einar Bresäter

Diabetes typ 2 forskning

2013-11-12 | 16:38

av Lars Einar Bresäter

Måste jag ta långtidsverkande insulin?

2013-11-7 | 19:44

av Lars Einar Bresäter

Symtom på barn?

2013-11-12 | 16:24

av Lars Einar Bresäter

Bantning

2013-11-7 | 17:15

av Lars Einar Bresäter

Diabetes och cancer

2013-11-8 | 20:00

av Lars Einar Bresäter


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons