Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Olika budskap?

Dr A.Dalkvist och vissa läkaretycker att man kan äta mera fet mat , andra tycker tvärtom. hur är det finns det något gemensamt svar på detta ålder 66 haft typ 2 i 6år 185 lång vikt 95 kg blodvärde mellan 8.0 --14.0

Svar:

Du har rätt i att vad som är de bästa kostråden nu är under viss debatt. Rent allmänt kan man säga att kostrekommendationerna för patienter med diabetes inte skiljer sig på någon avgörande punkt från svensk
normalkost. För normalviktiga individer behövs ingen ändring av energiintaget men vid övervikt behöver det totala kaloriintaget begränsas. Internationella och svenska rekommendationer har hitintills betonat att fettintaget bör vara mindre än 30 % av energin och resten bör bestå av proteiner och långsamma kolhydrater.

Nya studier har dock visat att man, åtminstone kortsiktigt, kan uppnå bättre resultat med
att istället eftersträva en kolhydratfattig kost där fettintaget är av mer underordnad betydelse. Denna debatt fortgår framgent men eftersom du har en viss övervikt, ditt BMI är 28 och ska helst vara under 25,
så är rådet att minska ditt totala energiintag något. Vilka konkreta kostråd som passar just dig är något som du och din doktor eller diabetessjuksköterska måste komma överens om.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
distriktsläkare, universitetslektor


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar


Annons
Annons
Annons