Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Diabetes och hjärt-kärlsjukdomar

Min mor lider av typ 2-diabetes och har blivit rekommenderad att äta statiner (Simvastatin) för att reglera sina blodfetter. Hon har en bra balans av blodfetter för en normal patient men eftersom hon har diabetes så behöver hon ha ännu lägre värden. Hon är nervös för att hon har hört att statiner har biverkningar som förstör Q10 som är inblandad i energiförbränningen i cellerna och kan orsaka muskelsvaghet m.m. Vilken process är det egentligen som gör att förhöjt blodsocker och störd insulinproduktion kan orsaka t ex atheroskleros i kärlen och leda till hjärtproblem. Är dessa preparat testade både på kvinnor och män och skulle ni rekommendera att min mor följer sin husdoktors råd?

Svar:

Ja, hon bör definitivt följa sin husdoktors råd. Dessa preparat är grundligt testade både på kvinnor och män och är mycket effektiva för att minska allvarliga komplikationer som tex stroke och hjärtinfarkt vid diabetes. Biverkningar är ovanliga och om de mot förmodan skulle uppstå så är det bara att sluta med medicinen (och byta) så går de tillbaka.

De exakta processer som skadar blodkärlen vid diabetes (atheroskleros) är inte helt klarlagda och det forskas mycket intensivt på detta område. Det verkar som högt blodsocker bl a får blodplättarna att klibba ihop sig för mycket vilket kan orsaka proppbildning i kärlen. Likaså orsakar diabetes att blodfetter och blodtryck stiger varför det är mycket viktigt att behandla även detta (förutom att sänka blodsockret).

Med vänliga hälsningar,

Åke Sjöholm
Professor, Överläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar