Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Blodsocker

Jag har ett par stycken frågor som jag tycker är väldigt intressanta men jag kan själv inte svara på dem. Om en person har blodsockervärde 3,8 och äter en godisbit stiger blodsockret till 6,1 efter 7 min. Sedan sjunker blodsockret till 4,6 efter ytterligare 7 min men stiger sedan igen till 5,8 efter 7 min. Vad beror det på? Kost, motion, stress, arv? Om en annan person har blodsockervärde 4,1 och äter en godisbit stiger blodsockret till 4,8 efter 7 min, sedan stiger det till 5,6 efter 7 min och är oförändat efter 7 min till. Varför är det olika? Varför går den andra personens blodsockervärde upp och ned medan den andras går sakta uppåt och stannar efter ett tag? Jag vet att tarmen tar upp kolhydrater när man äter eller dricker och omvandlar det till glukos (blodsocker) för att använda det som energikälla. Detta är ett överskott av glukos efter en måltid. Överskottet fungerar som en signal att bilda insulin vilket gör det möjligt att föra in glukos och aminosyror genom cellmembranet. När glukos omvandlas till hormonet glykogen av insulin sjunker blodsockerhalten. Glukagon, som också är ett hormon kontrollerar nedbrytningen av glukos à glykogen och höjer blodsockret när kroppen behöver energi.

Svar:

Det beror på individuell variation i faktorer som stimulerar respektive begränsar blodsockersvängingarna med avseende på storlek och tid. Till dessa faktorer hör bla ärftliga olikheter i insulin- och glukagonfrisättning, ålder och känslighet för insulinets effekter i bla musklerna (nedsatt vid bla övervikt).

Med vänlig hälsning
Åke Sjöholm
professor och överläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar