Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Blodsocker

Jag har ett par stycken frågor som jag tycker är väldigt intressanta men jag kan själv inte svara på dem. Om en person har blodsockervärde 3,8 och äter en godisbit stiger blodsockret till 6,1 efter 7 min. Sedan sjunker blodsockret till 4,6 efter ytterligare 7 min men stiger sedan igen till 5,8 efter 7 min. Vad beror det på? Kost, motion, stress, arv? Om en annan person har blodsockervärde 4,1 och äter en godisbit stiger blodsockret till 4,8 efter 7 min, sedan stiger det till 5,6 efter 7 min och är oförändat efter 7 min till. Varför är det olika? Varför går den andra personens blodsockervärde upp och ned medan den andras går sakta uppåt och stannar efter ett tag? Jag vet att tarmen tar upp kolhydrater när man äter eller dricker och omvandlar det till glukos (blodsocker) för att använda det som energikälla. Detta är ett överskott av glukos efter en måltid. Överskottet fungerar som en signal att bilda insulin vilket gör det möjligt att föra in glukos och aminosyror genom cellmembranet. När glukos omvandlas till hormonet glykogen av insulin sjunker blodsockerhalten. Glukagon, som också är ett hormon kontrollerar nedbrytningen av glukos à glykogen och höjer blodsockret när kroppen behöver energi.

Svar:

Det beror på individuell variation i faktorer som stimulerar respektive begränsar blodsockersvängingarna med avseende på storlek och tid. Till dessa faktorer hör bla ärftliga olikheter i insulin- och glukagonfrisättning, ålder och känslighet för insulinets effekter i bla musklerna (nedsatt vid bla övervikt).

Med vänlig hälsning
Åke Sjöholm
professor och överläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fötter+demens

2014-11-7 | 19:56

av Lars Einar Bresäter

typ 2 - insulinproduktion?

2014-11-13 | 15:16

av Lars Einar Bresäter

metabolt syndrom?

2014-11-11 | 20:16

av Lars Einar Bresäter

Vad påverkar blodsockret

2014-11-7 | 13:06

av Lars Einar Bresäter

Metformin

2013-12-23 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Forxiga, victoza och insulin

2013-12-2 | 12:17

av Lars Einar Bresäter

Illamående

2013-11-13 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Typ 2 diabetes och socker

2013-11-14 | 12:59

av Lars Einar Bresäter

Insulinmängd per kilo kroppsvikt

2013-11-8 | 20:03

av Lars Einar Bresäter

LADA

2013-11-12 | 16:55

av Lars Einar Bresäter

Diabetes typ 2 forskning

2013-11-12 | 16:38

av Lars Einar Bresäter

Måste jag ta långtidsverkande insulin?

2013-11-7 | 19:44

av Lars Einar Bresäter

Symtom på barn?

2013-11-12 | 16:24

av Lars Einar Bresäter

Bantning

2013-11-7 | 17:15

av Lars Einar Bresäter

Diabetes och cancer

2013-11-8 | 20:00

av Lars Einar Bresäter


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons