Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Bara högre och högre värden

Jobbar som personlig assistent till en kvinna som är 56 och som har typ 2 diabetes och som går under utredning för den. I augusti låg hennes värden på 5-10 medel och hon fick 1 sockertablett (novonorm 0,5mg/tbl) kvällstid. Sedan ökades tabletterna upp till tre om dagen och då hamnade värdena på 10-15 i medel. Sista månaden har novonormen bytts ut till en tablett kvällstid som heter metfornin och då landade värdena på 20-26 i medel. Nu har hon börjat få insulinsprutor och värdena är nu på 33-36. Nånting känns väldigt fel och hon borde inte kunna stå ens. Men hon har god aptit och mår bra, lite törstigare än vanligt, sover ganska få timmar på natten. Hon är rullstolsburen och motionerar ingenting. Hon försöker äta diabetesvänlig kost. Stegringarna av blodsockervärdena kommer då doserna ökar. Hur farligt är det för hennes organ att ha så här höga värden? Vad kan vi göra? Den diabetessköterskan som håller i henne lyckas ju bara höja värdena. De pratar om att vi ska lägga ut dextrosol lite här och var ifall hon får för låga värden och vi har ju problem åt andra hållet. Vi tar prover flera gånger om dagen och det är lika illa varje gång. Känner att jag måste agera.

Svar:

Du har alldeles rätt i att så höga blodsockervärden som du beskriver inte är acceptabla och ökar risken för diabeteskomplikationer på flera organsystem i kroppen. Jag vet inte om kvinnan du beskriver är överviktig men vid en betydande övervikt är det inte ovanligt att man ibland kan behöva mycket höga insulindoser för att komma till rätta med sina blodsockernivåer. Ibland kan metformin kombineras med insulinbehandling för att öka kroppens känslighet för insulin. Vilken typ av insulinregim man använder kan också ha betydelse för resultatet.

Sammanfattningsvis tror jag att hon skulle behöva komma på ett läkarbesök till någon särskilt intresse för diabetes för komma till rätta med situationen.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
Distriktsläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg


Annons