Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Att ligga i underkant av kroppseget kortisol?

Hej! Jag har haft diabetes sedan -79. Har haft grava ätstörningar med bl a utesluta att ta mitt insulin. Är nu fri från detta idag men har fått komplikationer från dåliga blodsockervärden. Idag har jag ett Hba1c på 6 vilket jag haft minst 2 år tillbaka. Vid mitt senaste dr besök ville dr att jag skulle kortisolprover. Vilket jag gjorde och det visade sig att jag hade underkant på det kroppsegna kortisolet. Har nu gjort ett Synactentest vilket jag inte fått svar på än. Har detta undervärde med min diabetes och göra? Vad kan jag göra för att det ska bli bättre? Tidigar i mitt liv har jag varit utbränd och sjukskriven i många år. Arbetar idag heltid och trivs med det. Har för det mesta en trötthetskänsla i kroppen vilken jag är van att ha. Har det med det låga kortisolet att göra? Har läst en del om binjurarna och kortisolet men får inte ihop det i min egen siutation och varför det skulle uppmärksammas just nu av dr. Har tendens till lågt blodtryck ca 115/70 men på sistone har det hoppat upp till 140/90 ibland. Jag önskar få en förklaring av sambandet med diabetes och kortisolets underkant. Tack!

Svar:

Hej,
Nu vet jag inte om du har typ 1 eller typ 2 diabetes, men åtminstone vid typ 1 dabetes (tidigare kallad barn- och ungdomsdiabetes) så vet man sedan länge att det finns en ökad risk för att också drabbas av cortisolbrist orsakad av störningar i binjurefunktionen. Om man har diabetes kan misstanke på cortsolbrist uppkomma hos läkaren tex om patientens blodsocker blivit mer svängande och känsligheten för insulin ökat (tex lättare att få känningar). Cortisolbrist kan också ge trötthet, men det finns många andra - och betydligt vanligare - orsaker till detta.

Ett enstaka lågt cortisolvärde som uppmätts är mycket svårvärderat och betydelsen svårtolkad, bla beroende på att cortisolnivån i blodet varierar kraftigt över dygnet. Om man hittar låga värden, speciellt i kombination med symtom som tex trötthet och mer insulinkänningar, görs ett Synachtentest precis som i ditt fall. Innan svaret på detta kommit kan man inte säga om du verkligen har en brist på cortisol i kroppen och om detta kan förklara tex tröttheten. Synachtentestet mäter binjurarnas förmåga att öka sin cortisolbildning efter stimulering med ett hypofyshormon och är ett bra och känsligt sätt att diagnosticera cortisolbrist. Om Synachtentestet visar att du har cortisolbrist, korrigeras detta lätt genom att man äter tabletter dagligen som innehåller just cortisol.


Med vänliga hälsningar
Åke Sjöholm
Professor, Endokrinolog.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg


Annons