Forum Diabetes


Forumtråd: sökes: personer med diabetes till telefonintervju v. 48-49 som tar 15-30 minuter

Hej!
Jag söker några personer med diabetes som kan ställa upp på en telefonintervju vecka 48-49 (slutet på november/början på december) som tar 15-30 minuter.
Man får 200 kr som tack (som värdecheck till valfri butik).
Jag heter Tania och jobbar med översättning och textredigering av bl.a. patientenkäter. Jag har just nu ett uppdrag som går ut på att testa en översättning för att säkerställa kvalitén på översättningen och att texten är lämplig.
Jag söker personer som:
1. har diagnosen diabetes och erfarenhet av lågt blodsocker (hypoglykemi). Det spelar ingen roll om man använder insulin eller inte.
2. har svenska som modersmål och bor i Sverige.
3. inte har högskoleutbildning.
Det gäller en text på en halvsida (en enkät med 5 påståenden) som har översatts till svenska och som kommer att användas i Sverige.
Jag behöver fem personer som kan tänka sig intervjuas av mig. Syftet är att kolla om texten är begriplig och läsvänlig. Man ska inte svara om sina egna symptom, bara berätta vad man tycker om orden som används i texten och vad man tror att det betyder (dvs. hur man tolkar det). Man kan föreslå alternativ om man tycker att orden som används inte passar i sammanhanget osv. Alla svar förblir konfidentiella.
Här är ett exempel på en del av enkäten:
Jag får symptom när blodsockret är lågt
svarsalternativ:
a. Aldrig
b. Sällan
c. Ibland
d. Ofta
e. Alltid
Vid intresse eller frågor, skicka meddelande till mig eller skriva i tråden här!
Hälsningar
Tania

Jag är intresserad av att delta.


Tack sweez, jag har skickat ett meddelande till dig!
hälsningar Tania


Tack till alla som har svarat, nu har jag tillräckligt många intervjupersoner!

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons