Forum Diabetes


är det hjärtat som tar mest stryk?hur lång tid?

ja det här är ju en dum fråga kanske då det knappast går att ge ett definitivt svar då alla är olika och mycket olika saker spelar in men är det hjärtat som brukar ge upp först vid diabetes? är nu 27 år gammal och har haft diabetes i 5 år som jag sköter rätt dåligt.mina ekg ser visst rätt bra ut än sålänge men jag har fåtthögt blodtryck.har inte gett upp och orkar inte bry mig faktistk men undrar lite om hur lång tid det brukar ta innan komplikationer tillkommer och är det då hjärtat som brukar ge upp först eller är det kanske njurarna. som sagt dum fråga kanske men skulle uppskatta svar!

HAR gett upp och orkar inte bry mig ska det stå!skrev fel där uppe.


Vi kan väl konstatera att man inte vet när problemen med hjärtat börjar. Samtidigt som problemen med neuropatier, nefropatier, autonoma nervsystemety, audionefropati, vidare till Diabetes typ III = alzheimers och fronlobdemens. Diabetes ingår i stresssyndromet varför du skall ta reda på allt om stress, som i sin tur höjer blodsockret. Oanvänt socker går tillbaka til levern som genom dual action gör om till triglycrider (fett) fvb kortisolreceptorerna innanför bukhinnan och halsen. Halsen skapar sömnapne = Stress. Jag tror att du genom blodprov kan få avgjort hur dina risker är idag, men diabetesen är en progresiv sjukdom. det finns ett klart samband mellan diabetes och hjärt- och kärlsyndrom Varför får du inte ordning på ditt blodsocker? Värden?


Du bör nog bry dig av bara attan. Föreslår att du Googlar på följande: Vad är stress ur kroppens uppfattning (DET STORA FRÅGETECKNET) Stressens medicinska verkningar Stressyndromet inkluderar DM Nervskador pga förhöjt blodsocker Hjärnstress Kroppens avsaknad på reparation HPA-axelns krasch Kortisol / Kortison Insulinresistensens orsaker Leverns "dual action" Fetmans inflammatoriska substanser Proteinet IRS-1 Mitokondriernas verksamhet och ATP-produktion Oxidativ stress o. fria radikaler Hormonet Resistine Mineraler-och vitaminers betydelse för insulinfrisättningen Stressens påverkan på minne och inlärning Diabetes typ III En förutsättning för att man skall kunna bekämpa fienden är att känna dess taktik. Det blir dess utom bra mycket roligare när man förstår hela orsakssambandet. Glöm inte att hålla masken när du kommer till VC. Vikaren


Börja intressera dig för kostfrågor på hög nivå. Då blir det lite spänning i livet också. Tänk om alla kostråd vi får av myndigheterna är helt felaktiga? Vad tror du? Börja läs lite här så har du intressant tid framför dig. http://www.newsmill.se/userpage/2207

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons