Nyhet | Diabetes typ 2

Så kan risken för komplikationer vid typ 2-diabetes mätas

Idag är det inte helt klarlagt vilka patienter som har högst risk för komplikationer vid typ 2-diabetes. Men i sin avhandling visar Miriam Pikkemaat, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, hur en speciell biomarkör kan identifiera individer med hög risk. Det skriver Läkartidningen i en artikel.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-05-16
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

 

Att diabetes mellitus typ 2 ökar risken för kardiovaskulära komplikationer är välkänt. Däremot är det inte lika klarlagt vilka patienter som löper störst risk för komplikationer. Därför har Miriam Pikkemaat, medicine doktor och specialist i allmänmedicin vid Vårdcentralen Husensjö i Helsingborg, undersökt sambandet mellan biomarkörer och mikro- och makrovaskulära komplikationer hos personer med typ 2-diabetes. Det rapporterar Läkartidningen.

Studien omfattade patienter från Skaraborgs diabetesregister som hade fått sin diagnos mellan 1996 och 1998. Data om komplikationer hämtades från Socialstyrelsens register och kliniska data från vårdcentraler och sjukhus. Hos samtliga deltagare undersöktes förändring av blodsocker, blodtryck och BMI. Forskarna tog även hänsyn till patientens tankar kring diabetessjukdomen, behandlingen och komplikationsrisken.

Högre risk för död och njursjukdom

I avhandlingen låg fokus på biomarkören C-peptid, som används för att bedöma insulinproduktion, och copeptin, ett surrogat för det svårmätbara antidiuretiska hormonet. Det visade sig att patienter som vid diagnos hade höga nivåer av C-peptid hade en högre risk att dö i förtid. De individer som hade höga nivåer av copeptin hade istället en ökad risk för att utveckla kronisk njursjukdom.

Annons
Annons

Utifrån ett tiotal intervjuer, med nydiagnostiserade diabetiker vid en vårdcentral i södra Sverige, framkom det bland annat att tablettbehandlingen var accepterad medan insulin ansågs som ett stort hot. De flesta ansåg inte att sjukdomen var en stor sak och det som framkallade oro för framtiden var främst frågor som handlade om praktiska vardagsproblem, så som att inte kunna köra bil längre. På frågan om de ville veta om risken för komplikationer varierade svaren mellan att vilja och att absolut inte vilja veta om det.

Förhindra eller skjuta upp diabetessjukdomen

Resultatet visar att C-peptid och copeptin är potentiella biomarkörer för att vid diagnos kunna identifiera vilka individer som har en ökad risk för komplikationer. Nästa steg vore att studera hur intensivbehandling av patienter med höga biomarkörnivåer skulle kunna förhindra eller skjuta upp komplikationer.

Miriam Pikkemaat framhåller vidare att diabetiker som röker och har högt BMI borde få intensivare livsstilsrådgivning då även detta ökar komplikationsrisk.

Annons
Annons

De som nyligen har fått sin diabetesdiagnos kan ha tankar om problem i vardagen. Något som är viktigt att uppmärksamma och diskutera i läkar-patientmötet.

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/05/Biomarkorer-kan-identifiera-patienter-med-hog-risk-for-komplikationer-vid-diabetes-typ-2/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu