Nyhet | Diabetes typ 2

Färre diabetiker har högt blodtryck

Annons
Annons
Annons

Allt färre svenska diabetespatienter har för högt blodtryck, visar Nationella diabetesregistrets nya årsrapport. Enligt rapporten har medelblodtrycket bland diabetespatienter sjunkit påtagligt, något som kan klassas som ett trendbrott. Bland personer med diabetes typ 2 har andelen som har ett systoliskt blodtryck över 130 mmhg sjunkit till 34 procent, jämfört med 44 procent för fem år sedan. Och under samma period har andelen med ett systoliskt blodtryck över 140 mmHg minskat från 40 till 30 procent. Även andelen patienter med diabetes typ 1 med systoliskt blodtryck under 130 mmHg har ökat under de senaste fem åren, från 60 till 67 procent.
– Det är ett tydligt trendbrott över tiden att allt fler når blodtrycksmålen och att färre ligger alldeles för högt, vilket i sin tur betyder att färre drabbas av exempelvis stroke och hjärtinfarkt, säger registerhållaren Soffia Gudbjörnsdottir.

En av de främsta orsakerna till denna utveckling är att allt fler diabetiker får blodtryckssänkande behandling, menar Soffia Gudbjörnsdottir. I rapporten framkommer det även att skillnaderna i diabetesvården mellan olika landsting minskat på flera områden. Men ett område där det fortfarande finns skillnader mellan landstingen är andelen patienter i primärvården som enbart får kostbehandling trots att de har ett för högt långtidsblodsocker, HbA1c. Nytt för årets rapport är att den redovisar måltavlor över varje sjukhus resultat för patienter med diabetes typ 1 jämfört med riksgenomsnittet.
– På så vis kan sjukhusen snabbt se på vilka områden de ligger i nivå med resten av riket och var de behöver förbättra sig. Det tror vi är ett bra instrument som varje sjukhus kan använda i sitt förbättringsarbete, säger Soffia Gudbjörnsdottir till Dagens Medicin.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons