Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Varför är mina fötter svullna, kan det bero på diabetesen?

Hej. Jag har diabetes sedan 2 år tillbaka. Och nu undrar jag varför mina fötter är svullna eller bortdomningar i tårna och trampen, är det p.g.a. min diabetes och finns det någon behandling för det?

Svar:

Vid diabetes kan olika typer av organskador uppstå, såsom s.k. neuropathi, dvs påverkad eller nedsatt signalöverföring i olika nervtrådar-- särskilt i sådana trådar som vandrar lång väg-- exempelvis ner till fötterna och tårna. Det är därför inte ovanligt att personer med diabetes drabbas av stickningar och domningar i fötterna, besvär som ibland kan tillskrivas sådan neuropathi.
Det finns emellertid även andra möjligheter till neuropathi bl.a. brist på vitamin B12. För att klarlägga om du dels har neuropathi, dels något om orsakerna därtill, bor du uppsöka Din doktor, dels för noggrann undersökning av fötterna dels också eventuell blodprovstagning. Om det skulle visa sig att dina besvär troligast har med din diabetes att göra, så är det viktigt att du eftersträvar en så god sockerkontroll som möjligt, eftersom en förbättrad kontroll ofta leder till mindre besvär.

Du talar också om svullnad ett fynd som vanligen inte ses vid neuropathi. Om domningarna bara kommer vid svullna fötter bor man undersöka varför fötterna svullnar. Även detta bör din doktor kunna kunna utreda och vid ev föreslå lämplig behandling.

Med vänlig hälsning

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog

Rekommenderade behandlingar vid diabetes typ 2 »


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons