Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Varför är mina fötter svullna, kan det bero på diabetesen?

Hej. Jag har diabetes sedan 2 år tillbaka. Och nu undrar jag varför mina fötter är svullna eller bortdomningar i tårna och trampen, är det p.g.a. min diabetes och finns det någon behandling för det?

Svar:

Vid diabetes kan olika typer av organskador uppstå, såsom s.k. neuropathi, dvs påverkad eller nedsatt signalöverföring i olika nervtrådar-- särskilt i sådana trådar som vandrar lång väg-- exempelvis ner till fötterna och tårna. Det är därför inte ovanligt att personer med diabetes drabbas av stickningar och domningar i fötterna, besvär som ibland kan tillskrivas sådan neuropathi.
Det finns emellertid även andra möjligheter till neuropathi bl.a. brist på vitamin B12. För att klarlägga om du dels har neuropathi, dels något om orsakerna därtill, bor du uppsöka Din doktor, dels för noggrann undersökning av fötterna dels också eventuell blodprovstagning. Om det skulle visa sig att dina besvär troligast har med din diabetes att göra, så är det viktigt att du eftersträvar en så god sockerkontroll som möjligt, eftersom en förbättrad kontroll ofta leder till mindre besvär.

Du talar också om svullnad ett fynd som vanligen inte ses vid neuropathi. Om domningarna bara kommer vid svullna fötter bor man undersöka varför fötterna svullnar. Även detta bör din doktor kunna kunna utreda och vid ev föreslå lämplig behandling.

Med vänlig hälsning

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog

Rekommenderade behandlingar vid diabetes typ 2 »


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Högt blodsockervärde vid typ 2-diabetes trots lång fasta

2024-04-23 | 12:49

av Rebecca Guldberg

Vilken frukost är bäst för typ 2-diabetiker?

2024-04-23 | 12:50

av Rebecca Guldberg

Kan typ 2-diabetes göra att det svider när man urinerar?

2024-04-23 | 12:53

av Rebecca Guldberg

Kan man bli känslig för stress av typ 2-diabetes?

2024-04-23 | 12:54

av Rebecca Guldberg

Bör jag byta ut kolhydrater till något annat vid typ 2-diabetes?

2024-04-23 | 12:56

av Rebecca Guldberg

Är havregrynsgröt bra för typ 2-diabetes?

2024-04-23 | 12:57

av Rebecca Guldberg

Metaformin när man vill äta något gott

2024-04-23 | 13:00

av Rebecca Guldberg

Information om diabetesklåda

2024-04-23 | 13:01

av Rebecca Guldberg

Hur ofta ska man mäta blodsockret inför vårdbesök?

2024-04-23 | 13:02

av Rebecca Guldberg

Tecken/symtom på typ 2-diabetes

2024-04-23 | 13:02

av Rebecca Guldberg

Kan cancer och/eller cancerbehandling orsaka diabetes?

2024-04-23 | 13:04

av Rebecca Guldberg

Är Metaformin dåligt vid njursvikt?

2024-04-23 | 13:05

av Rebecca Guldberg

Munblåsor och typ 2-diabetes

2024-04-23 | 13:05

av Rebecca Guldberg

Typ 2-diabetes och håravfall

2024-04-23 | 13:06

av Rebecca Guldberg

Vilka kriterier finns för att vända sin typ 2-diabetes?

2024-04-23 | 13:07

av Rebecca Guldberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.