Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Varför är mina fötter svullna, kan det ha med diabetesen att göra?

Hej. Jag har diabetes sedan 2 år tillbaka. Och nu undrar jag varför mina fötter är svullna eller bortdomningar i tårna och trampen, är det av diabetes finns det något man kan göra.

Svar:

Vid diabetes kan olika typer av organskador uppstå, såsom s.k. neuropathi, dvs påverkad eller nedsatt signalöverföring i olika nervtrådar-- särskilt i sådana trådar som vandrar lång väg-- exempelvis ner till fötterna och tårna. Det är därför inte ovanligt att personer med diabetes drabbas av stickningar och domningar i fötterna, besvär som ibland kan tillskrivas sådan neuropathi.
Det finns emellertid även andra möjligheter till neuropathi bl.a. brist pa vitamin B12. För att klarlägga om du dels har neuropathi, dels något om orsakerna därtill, bor du uppsöka Din doktor dels för noggrann undersökning av fötterna dels också eventuell blodprovstagning. Om det skulle visa sig att dina besvär troligast har med din diabetes att göra, så är det viktigt att du eftersträvar en så god sockerkontroll som möjligt, eftersom en förbättrad kontroll ofta leder till mindre besvär.

Du talar också om svullnad ett fynd som vanligen inte ses vid neuropathi. Om domningarna bara kommer vid svullna fötter bor man undersöka varför fötterna svullnar. Även detta bör din doktor kunna kunna utreda och vid ev föreslå lämplig behandling.

Med vänlig hälsning

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog


Läs mer om typ 2-diabetes här:

Faktablad om diabetes typ 2

Fem vanliga frågor om diabetes – här är svaren

Så fick Kim Larsson, 35, kontroll över sin diabetes

Typ 2-diabetes: 6 vanliga frågor om kost och diet


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar


Annons
Annons
Annons