Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Varför är mina fötter svullna, kan det ha med diabetesen att göra?

Hej. Jag har diabetes sedan 2 år tillbaka. Och nu undrar jag varför mina fötter är svullna eller bortdomningar i tårna och trampen, är det av diabetes finns det något man kan göra.

Svar:

Vid diabetes kan olika typer av organskador uppstå, såsom s.k. neuropathi, dvs påverkad eller nedsatt signalöverföring i olika nervtrådar-- särskilt i sådana trådar som vandrar lång väg-- exempelvis ner till fötterna och tårna. Det är därför inte ovanligt att personer med diabetes drabbas av stickningar och domningar i fötterna, besvär som ibland kan tillskrivas sådan neuropathi.
Det finns emellertid även andra möjligheter till neuropathi bl.a. brist pa vitamin B12. För att klarlägga om du dels har neuropathi, dels något om orsakerna därtill, bor du uppsöka Din doktor dels för noggrann undersökning av fötterna dels också eventuell blodprovstagning. Om det skulle visa sig att dina besvär troligast har med din diabetes att göra, så är det viktigt att du eftersträvar en så god sockerkontroll som möjligt, eftersom en förbättrad kontroll ofta leder till mindre besvär.

Du talar också om svullnad ett fynd som vanligen inte ses vid neuropathi. Om domningarna bara kommer vid svullna fötter bor man undersöka varför fötterna svullnar. Även detta bör din doktor kunna kunna utreda och vid ev föreslå lämplig behandling.

Med vänlig hälsning

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fötter+demens

2014-11-7 | 19:56

av Lars Einar Bresäter

typ 2 - insulinproduktion?

2014-11-13 | 15:16

av Lars Einar Bresäter

metabolt syndrom?

2014-11-11 | 20:16

av Lars Einar Bresäter

Vad påverkar blodsockret

2014-11-7 | 13:06

av Lars Einar Bresäter

Metformin

2013-12-23 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Forxiga, victoza och insulin

2013-12-2 | 12:17

av Lars Einar Bresäter

Illamående

2013-11-13 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Typ 2 diabetes och socker

2013-11-14 | 12:59

av Lars Einar Bresäter

Insulinmängd per kilo kroppsvikt

2013-11-8 | 20:03

av Lars Einar Bresäter

LADA

2013-11-12 | 16:55

av Lars Einar Bresäter

Diabetes typ 2 forskning

2013-11-12 | 16:38

av Lars Einar Bresäter

Måste jag ta långtidsverkande insulin?

2013-11-7 | 19:44

av Lars Einar Bresäter

Symtom på barn?

2013-11-12 | 16:24

av Lars Einar Bresäter

Bantning

2013-11-7 | 17:15

av Lars Einar Bresäter

Diabetes och cancer

2013-11-8 | 20:00

av Lars Einar Bresäter


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons