Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Vad är det som händer i kroppen då man injicerar insulin?

Frågan berör inte mig som person. Vad är det som händer i kroppen då man injecerar insulin? Mer än att man reglerar blodsockerhalten, blir det högre eller lägre halt blodsocker då man injicerar?

Svar:

Insulin frisätts hos friska människor till blodet i portapulsådern (ett blodkärl som går till levern) fran ö-cellsorganet i bukspottkörteln. När man injicerar insulin, vanligen i underhudsfettet, tar insulin en stor omväg innan det når levern, där insulin utövar sin kanske viktigaste effekt.

Insulin verkar genom att binda sig till speciella receptorstrukturer som finns på flertalet av kroppens vävnader (dock inte i det centrala nervsystemet). Efter bindning till receptroproteinet sker en kaskad av reaktioner (vars exakta händelseförlopp ännu inte är fullständigt kartlagda) inne i den cell där insulin fäst sig.

Ett första steg är aktivering av insulin-receptorsubstrat (av vilka det finns två olika typer) samt en serie fosforyleringar (aktivering alt. inaktivering av proteiner, reds, anm.).

I slutändan påverkas ämnesomsättningen i cellen på sådant sätt att glukosupptaget och uppbyggnadsarbetet av äggviteamnen stimuleras samtidigt som fettnedbrytningen minskas. Insulin bygger därmed upp cellen på olika sätt och lagrar näring för kommande behov. Blodsockerhalten kommer därvid att sjunka när man injicerar insulin.

Med vänlig hälsning,

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar

Typ 2-diabetes: Finns någon ”njurvänlig” medicin?

2018-11-7 | 14:40

av Kerstin Brismar

Oförklarliga svettningar när jag tar insulin och tabletter

2018-11-7 | 23:08

av Kerstin Brismar

Kan tidigare kortisonbehandling öka risken för diabetes typ 2?

2018-11-9 | 01:16

av Kerstin Brismar

Svag känsel på mina fötter, Ofta värk, kramper, myrkrypningar och stickningar.

2018-11-14 | 12:11

av Kerstin Brismar

Kan man bli av med diabetes typ 2?

2018-11-6 | 14:49

av Kerstin Brismar

Kan man få diabetes 2 av sötningsmedel?

2018-11-6 | 18:32

av Kerstin Brismar


Annons
Annons
Annons