Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Vad är det som händer i kroppen då man injicerar insulin?

Frågan berör inte mig som person. Vad är det som händer i kroppen då man injecerar insulin? Mer än att man reglerar blodsockerhalten, blir det högre eller lägre halt blodsocker då man injicerar?

Svar:

Insulin frisätts hos friska människor till blodet i portapulsådern (ett blodkärl som går till levern) fran ö-cellsorganet i bukspottkörteln. När man injicerar insulin, vanligen i underhudsfettet, tar insulin en stor omväg innan det når levern, där insulin utövar sin kanske viktigaste effekt.

Insulin verkar genom att binda sig till speciella receptorstrukturer som finns på flertalet av kroppens vävnader (dock inte i det centrala nervsystemet). Efter bindning till receptroproteinet sker en kaskad av reaktioner (vars exakta händelseförlopp ännu inte är fullständigt kartlagda) inne i den cell där insulin fäst sig.

Ett första steg är aktivering av insulin-receptorsubstrat (av vilka det finns två olika typer) samt en serie fosforyleringar (aktivering alt. inaktivering av proteiner, reds, anm.).

I slutändan påverkas ämnesomsättningen i cellen på sådant sätt att glukosupptaget och uppbyggnadsarbetet av äggviteamnen stimuleras samtidigt som fettnedbrytningen minskas. Insulin bygger därmed upp cellen på olika sätt och lagrar näring för kommande behov. Blodsockerhalten kommer därvid att sjunka när man injicerar insulin.

Med vänlig hälsning,

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fötter+demens

2014-11-7 | 19:56

av Lars Einar Bresäter

typ 2 - insulinproduktion?

2014-11-13 | 15:16

av Lars Einar Bresäter

metabolt syndrom?

2014-11-11 | 20:16

av Lars Einar Bresäter

Vad påverkar blodsockret

2014-11-7 | 13:06

av Lars Einar Bresäter

Metformin

2013-12-23 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Forxiga, victoza och insulin

2013-12-2 | 12:17

av Lars Einar Bresäter

Illamående

2013-11-13 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Typ 2 diabetes och socker

2013-11-14 | 12:59

av Lars Einar Bresäter

Insulinmängd per kilo kroppsvikt

2013-11-8 | 20:03

av Lars Einar Bresäter

LADA

2013-11-12 | 16:55

av Lars Einar Bresäter

Diabetes typ 2 forskning

2013-11-12 | 16:38

av Lars Einar Bresäter

Måste jag ta långtidsverkande insulin?

2013-11-7 | 19:44

av Lars Einar Bresäter

Symtom på barn?

2013-11-12 | 16:24

av Lars Einar Bresäter

Bantning

2013-11-7 | 17:15

av Lars Einar Bresäter

Diabetes och cancer

2013-11-8 | 20:00

av Lars Einar Bresäter


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons