Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Vad är det som händer i kroppen då man injicerar insulin?

Frågan berör inte mig som person. Vad är det som händer i kroppen då man injecerar insulin? Mer än att man reglerar blodsockerhalten, blir det högre eller lägre halt blodsocker då man injicerar?

Svar:

Insulin frisätts hos friska människor till blodet i portapulsådern (ett blodkärl som går till levern) fran ö-cellsorganet i bukspottkörteln. När man injicerar insulin, vanligen i underhudsfettet, tar insulin en stor omväg innan det når levern, där insulin utövar sin kanske viktigaste effekt.

Insulin verkar genom att binda sig till speciella receptorstrukturer som finns på flertalet av kroppens vävnader (dock inte i det centrala nervsystemet). Efter bindning till receptroproteinet sker en kaskad av reaktioner (vars exakta händelseförlopp ännu inte är fullständigt kartlagda) inne i den cell där insulin fäst sig.

Ett första steg är aktivering av insulin-receptorsubstrat (av vilka det finns två olika typer) samt en serie fosforyleringar (aktivering alt. inaktivering av proteiner, reds, anm.).

I slutändan påverkas ämnesomsättningen i cellen på sådant sätt att glukosupptaget och uppbyggnadsarbetet av äggviteamnen stimuleras samtidigt som fettnedbrytningen minskas. Insulin bygger därmed upp cellen på olika sätt och lagrar näring för kommande behov. Blodsockerhalten kommer därvid att sjunka när man injicerar insulin.

Med vänlig hälsning,

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog


Rekommenderade behandlingar vid diabetes typ 2 »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons