Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Söt smak och ofta törstig, kan det vara åldersdiabetes?

Min fru (84 år, gammal sjuksköterska) undrar över följande: 1) Hon törstar mycket och tycker att det mesta är alltför sött för hennes smak. Hon tyder detta till att hon har åldersdiabetes. Men blodprov visar 4,4 (dimension?), dvs inom felgränserna för ett normalfall. Är det ändå åldersdiabetes eller vad kan det vara? 2) Hon använder vid behov Nitromex 0,5 mg, men vill inte ta mer än två tabletter (med 15 minuters mellanrum). Hon är rädd för att få hjärnblödning vid högre dos. Är det ett korrekt antagande?

Svar:

Detta är inte en vanlig fråga utan mer typ av konsultation, sådana kan vi av uppenbara skäl inte åtaga oss att svara på, mitt förslag är att personen i fråga bör uppsöka sin husläkare för fortsatt utredning. Den helt normala
blodsockernivån utesluter diabetes som orsak.

Med vänlig hälsning,

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog


Rekommenderade behandlingar vid diabetes typ 2 »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg