Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Kan det vara åldersdiabetes som min fru har drabbats av?

Min fru (84 år, gammal sjuksköterska) undrar över följande: 1) Hon törstar mycket och tycker att det mesta är alltför sött för hennes smak. Hon tyder detta till att hon har åldersdiabetes. Men blodprov visar 4,4 (dimension?), dvs inom felgränserna för ett normalfall. Är det ändå åldersdiabetes eller vad kan det vara? 2) Hon använder vid behov Nitromex 0,5 mg, men vill inte ta mer än två tabletter (med 15 minuters mellanrum). Hon är rädd för att få hjärnblödning vid högre dos. Är det ett korrekt antagande?

Svar:

Detta är inte en vanlig fråga utan mer typ av konsultation, sådana kan vi av uppenbara skäl inte åtaga oss att svara på-- mitt förslag är att personen i fråga bör uppsöka sin husläkare för fortsatt utredning. Den helt normala
blodsockernivån utesluter diabetes som orsak.

Med vänlig hälsning,

Ulf Adamson
Professor, endokrinolog


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar


Annons
Annons
Annons